Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: EU-rådgiver i GCE NODE

Jeg er stolt av utdanningen min og introduserer meg som statsviter, og jeg mener oppriktig at alle arbeidsplasser har behov for en statsviter eller samfunnsviter – særlig arbeidsplasser som er dominert av én bestemt yrkesgruppe.

Isabelle Louise Aabel

Master i statsvitenskap og ledelse

Navn: Isabelle Louise Aabel
Studium: Bachelor i statsvitenskap, Master i statsvitenskap og ledelse
Uteksaminert: 2013
Stilling: EU-rådgiver
Arbeidsgiver: GCE NODE

Hva er GCE NODE?

GCE NODE er en av tre Global Centres of Expertice i Norge innenfor olje, gass og maritim sektor, og en næringsklynge bestående av 100 deltakerbedrifter på Sørlandet. Formålet med klyngen er å etablere prosjekter og nettverk som kan dekke flere bedrifter, slik at en i felleskap kan utvikle nye produkter og overføre kompetanse til nye markeder. Det jobber 10 personer i administrasjonen i Kristiansand, og jeg er eneste EU-rådgiver.

Hva er dine oppgaver som EU-rådgiver?

Som EU-rådgiver holder jeg på med prosjektutvikling og nettverksarbeid - i regionen, men også på europeisk nivå. For å drive med vellykket prosjektutvikling trenger en forståelse av EUs satsinger og en må finne matchen med NODE-bedriftenes behov. Jobben innebærer koordineringsarbeid, skriving av søknader, tekstrapportering og arrangering av workshops med bedriftene. Jeg må teste ut ideer og mulige prosjekter overfor bedriftene og lytte til deres tilbakemeldinger, slik at vi drar utviklingen videre sammen.

Hva liker du spesielt godt med dette arbeidet?

Å skryte av regionens kompetanse! Det er så givende å være med og løfte noe av det vi er best på ut i det internasjonale markedet. Denne sektoren er i ekstrem transformasjon, og spørsmålet er hvordan vi kan overføre vår verdensledende kompetanse til nye markedsområder. Da er det gøy å se den store viljen til å endre seg i takt med samfunnet, og det i en bransje som av mange kalles konservativ. Jeg vil si det er energien, nysgjerrigheten og utviklingsviljen i dette miljøet som gjør at jeg trives så godt.

Hvordan havnet du i denne jobben?

Kort fortalt fordi jeg er en selverklært EU-nerd! Da jeg møtte professor Jarle Trondal på masterstudiet, var jeg solgt og visste at det var EU jeg ville fordype meg i. Jeg er heller ikke redd for å bruke nettverk, og det har hatt betydning. Jeg har vært praksiskandidat ved Sørlandets europakontor og fått konkret erfaring med et bredt EU-felt, og gjennom Trainee Sør fikk jeg prøve meg i ulike arbeidsoppgaver og med det en forsmak på hva det gikk an å drive med. Tanken om en utfordrende jobb hvor jeg kunne utvikle meg hadde akkurat fått meg til å vurdere å flytte, da stillingen som EU-rådgiver ble utlyst. Siden jeg hele tiden hadde ønsket å bidra her i regionen, var jeg helt klar på at den jobben skulle jeg ha! Jeg har aldri sittet og ventet på at mulighetene skulle komme til meg, jeg har lett aktivt etter dem.

Hvorfor er det riktig med en samfunnsviter i denne jobben?

Jeg er stolt av utdanningen min og introduserer meg som statsviter, og jeg mener oppriktig at alle arbeidsplasser har behov for en statsviter eller samfunnsviter – særlig arbeidsplasser som er dominert av én bestemt yrkesgruppe. En samfunnsviter har en helhetstenkning og ser hvordan ting henger sammen, hvordan man kan løse en utfordring på lokalt nivå og hvilke konsekvenser dette får i en større sammenheng. Jeg erfarer at jeg kommer med nye tankerekker, at jeg er sinnsykt god på å lese meg opp på nye tema og trekke ut essensen av det, og at jeg stiller de viktige kritiske spørsmålene. Det har selvfølgelig vært krevende å sette seg inn i de tekniske aspektene ved jobben, jeg har måttet bli som student igjen og bruke kveldene til å lese. Men jeg har tryggheten i EU-kompetansen min og jeg bestemte meg for at det skulle bli gøy å være outsideren i det tekniske miljøet.

Hvilke grep har du tatt for å øke jobbsjansene, og hvilke råd vil du gi til nye studenter?

  • Praksis i studiene – bare gjør det! Her fikk jeg et første innblikk i hvilke arbeidsoppgaver en kunne holde på med og erfarte hva slags styrke som ligger i den faglige ballasten jeg hadde med meg.
  • Gjennom studentpolitikken har jeg fått nettverk og venner, og det førte meg videre til lokalpolitikken i Kristiansand. Jeg var dessuten bevisst på å melde meg til å bli med i ulike utvalg ved UiA, det er bare å rekke opp hånda når spørsmålet og muligheten kommer.
  • Vær stolt av utdanningen og stol på kompetansen din!