Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Doktorgradsstipendiat ved Vrije Universiteit van Brussel

Nanna Lauritz Schönhage (foto)

Jeg var veldig interessert i EISS, både fordi det var internasjonalt og dermed gav muligheten til å bli kjent med mange folk fra forskjellige steder, og fordi kjente forelesere fra feltet, fra mange ulike deler av Europa, kom innom og underviste.

Nanna Lauritz Schönhage

Tidligere student på European Integration Summer School

  • Navn: Nanna Lauritz Schönhage
  • Studium: European Integration (EISS)
  • Uteksaminert: 2017
  • Stilling: Doktorgradsstipendiat
  • Arbeidsgiver: Vrije Universiteit van Brussel

Hvorfor valgte du å ta EISS og double degree?

Jeg ville studere European Integration fordi jeg var interessert i EU, og de temaene som ble diskutert i løpet av sommerskolen virket interessante. Jeg var veldig interessert i programmet, både fordi det var internasjonalt og dermed gav muligheten til å bli kjent med mange folk fra forskjellige steder, og fordi kjente forelesere fra feltet, fra mange ulike deler av Europa, kom innom og underviste. Jeg valgte å ta del i double degree programmet (dobbeltsidig vitnemål med UiA på den ene siden og Universitetet i Konstanz på den andre) etter at Professor Stefan Gänzle foreslo det. Jeg tenkte meg at de ville være spennende med et utenlandsopphold, og at det ville se bra ut på CV'en min med en dobbel grad. I tillegg, visste jeg at Universität Konstanz hadde stort fokus på statistikk og research design – noe jeg hadde lyst til å lære mer om. Statistikk og analyse var noe jeg kunne tenke meg å jobbe med senere.

Hva synes du om denne muligheten?

Jeg syns disse mulighetene var veldig bra, og jeg tror jeg hadde angret veldig om jeg ikke hadde tatt del i begge. Spesielt double degree programmet var veldig lærerikt. Jeg oppfordrer alle til å prøve seg, og ta del i de mulighetene som UiA tilbyr.

Hvordan fikk du brukt og utviklet kunnskapene dine?

I Konstanz lærte jeg veldig mye mer om kvantitativ metode, og egentlig god forskning generelt. Ellers syns jeg at det var veldig utfordrende å bli vant til et nytt system, og de forskjellige måtene å gjøre ting på. I Konstanz var man ennå mer ansvarlig for at man fikk med seg alt av frister og informasjon. Fagene var også generelt mer krevende enn det jeg var vant til fra Norge. I Konstanz var det ofte ikke spørsmålet om hvilken karakter medstudenter kom til å få på eksamen, men om de i det hele tatt kom til å stå.

Hvilke fordeler gav dette deg?

Rent personlig, tror jeg at jeg har lært meg å takle vanskelige situasjoner og utfordringer bedre. Ellers tror jeg at jeg har fått meg en enorm faglig utvikling, spesielt når det gjelder forskning, metode, og kildekritikk.

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

Grunnen til at jeg fikk tilbudet til doktorgraden her i Brussel, er tema og metoden i Masteroppgaven min. Jeg undersøkte sammenhengen mellom hvordan Council of Ministers stemmer i saker som omhandler klimapolitikk. I den sammenhengen jobbet jeg med Multilevel Logistic Regressions, som var veldig nytt og komplisert for meg. Med Professor Zuzana Murdoch som 2. rådgiver på masteroppgaven, ble jeg satt i kontakt med partneren hennes, Professor Benny Geys. Han hjalp meg mye med dataanalyser, og senere tilbød han meg jobben.

Jeg tror ikke jeg hadde hatt den muligheten om jeg ikke hadde blitt utsatt for så mye forskningsmetode og kvalitativt forsknignsdesign i Konstanz.