Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Daglig leder i Smaabyen Flekkefjord

Når en har fått en forståelse for prosesser i samfunnet, ser en også lettere hva som mangler i et samfunn og kan jobbe for å fylle det tomrommet.

Frode Johannessen

Bachelor i statsvitenskap

Navn: Frode Johannessen
Studium: Bachelor i statsvitenskap
Uteksaminert: 2019
Stilling: Daglig leder
Arbeidsgiver: Smaabyen Flekkefjord

Kort beskrivelse av virksomheten du jobber i

Smaabyen Flekkefjord startet som et kommunalt prosjekt som handlet om å gjøre Flekkefjord til et godt sted å leve og bo, og har gått gradvis over til å handle mer om å utvikle byen til et attraktivt reisemål for besøkende. I dag er vi en organisasjon som jobber med utvikling og markedsføring av fire utvalgte «fyrtårn» i området rundt Flekkefjord, samt sentrumsutvikling. Smaabyen fungerer som en bro mellom det offentlige og private i forbindelse med nye og eksisterende initiativ.

Hvordan havnet du i denne stillingen?

Jeg ble oppfordret av daværende rådmann til å søke denne stillingen da prosjektet ble etablert, hun mente jeg hadde en god kombinasjon av ulike typer utdanninger og erfaringer. Parallelt med studiene var jeg daglig leder ved en restaurant i Flekkefjord, og hadde dermed et visst nettverk innenfor byens næringsliv.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Med bakgrunn i visjonen «En god plass å bo er en god plass å besøke» jobber Smaabyen Flekkefjord med planlegging av den videre utviklingen av de fire fyrtårnene og bysentrum og gjennomføring av tiltak som ligger i planen. Dette gjør jeg i nært samarbeid med næringsliv, kommune, frivillige organisasjoner og lokale ildsjeler. Det handler også om å koordinere aktivitetene våre, som for eksempel i forbindelse med gjennomføring av festivaler og andre arrangementer. Det er mye planlegging, blant annet utvikling av markedsføringsplaner, og møtevirksomhet med næringsapparatet i byen.

Hva liker du spesielt ved jobben din?

Det beste med jobben min er at jeg får treffe alle mulige slags folk – politisk ledelse i byen, kommunikasjonsfolk, lag og foreninger og butikkeiere. Jeg får et unikt innblikk i en liten småby og får bidra til at ting kan bli bedre her i mitt eget nærmiljø. Og den utviklingen vi er med på merker vi resultatene av, det er veldig givende.

På hvilke måter opplever du at utdanningen din er relevant for jobben?

Jeg merker at jeg har bruk for utdanningen fra UiA først og fremst fordi jeg har fått en forståelse for hvordan et lokalsamfunn fungerer politisk og administrativt, og for samspillet mellom forskjellige aktører. Også kunnskapen om ulike typer makt og forholdet til media er nyttig for meg i jobben min. Den bakgrunnen er en stor fordel når en jobber med så mange forskjellige aktører som vi gjør.

Hvorfor valgte du å studere statsvitenskap?

Jeg hadde en bakgrunn fra salgsbransjen og hadde funnet ut at jeg ønsket å gjøre noe annet. Jeg er samfunnsengasjert og opptatt av det som skjer rundt meg, og vil gjerne vite hvorfor det skjer. Statsvitenskap tenkte jeg derfor var en fin bakgrunn for å jobbe videre med dette samfunnsengasjementet.

Hvordan var overgangen fra studier til jobb?

I mitt tilfelle fikk jeg jobben før jeg var ferdig med bachelorgraden, og det spilte nok en rolle at jeg hadde annen erfaring fra tidligere. Jeg hadde jobbet i salgsbransjen i flere år før jeg innså at jeg ønsket å drive med noe annet, og valgte å studere statsvitenskap. Jeg hadde nok ikke fått denne stillingen uten den utdanningen, samtidig var det altså kombinasjonen av flere typer erfaringer som ble vektlagt da jeg fikk jobben.

Tips til nåværende og kommende studenter 

  • Statsvitenskap er en viktig kompetanse når du jobber i en småby. Når du har lært om og forstår samfunnet rundt deg, forstår du også hva som mangler og kan være med og definere din egen rolle – og som i mitt tilfelle, min egen jobb.
  • Det finnes spennende jobber og muligheter også på mindre steder – det er nettopp her utviklingspotensialet er stort.
  • Det er viktig å være engasjert i det samfunnet du lever i og følge med i media på hva som skjer, uansett hvor du er.