Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: CR ansvarlig Stormberg

Jan Halvor Bransdal

Det er mange måter å gjøre verden til et bedre sted

Jan Halvor Bransdal

Development Management, master

Navn: Jan Halvor Bransdal
Studium: Development Management, master
Uteksaminert: 2007
Stilling: CR Ansvarlig
Arbeidsgiver: Stormberg AS

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

Jeg jobber med å ivareta bedriftens samfunnsansvar. Dette innebærer primært arbeid innen etisk handel, klima/miljø, HMS og samarbeid med ulike organisasjoner.

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

Primært tankesett og perspektiver er nyttige. Kritisk tenkning, tverrfaglig forståelse, tverrkulturell forståelse, arbeidsmetoder og lignende er viktige elementer å ha med seg i enhver jobb. Og kanskje spesielt i en jobb der det kommersielle, innovative og bærekraftige skal balanseres så riktig som mulig. 

Faglige kunnskaper nyttige å ha i bunn i flere forbindelser. Når en velger samarbeidspartnere og prosjekter en skal være med å støtte er det nyttig. Når en handler med andre land og kulturer er det meget nyttig.  Når en skal finne de mest bærekraftige løsningene innenfor både miljø, klima, etisk handel og på andre områder så har en mye med seg som gir god retning.

Hvordan fikk du jobben du har nå?

Variert studiebakgrunn og arbeidserfaring.

Hvordan var studievalget ditt?

Etter et to års opphold i et utviklingsland ønsket jeg å fordype meg mer i problematikken rundt utvikling av land og folk. Etter årsstudiet utviklingsstudier ønsket jeg ytterligere fordypning og bredde og Dev.Mgt. ble lansert akkurat i tide. Selv om vi som første kull på studiet ble litt forsøkskaniner på godt og vondt er jeg meget fornøyd med valget og hadde gjort det samme igjen. 

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

  • Studievalgene – fra opprinnelig to-årig øk.adm til Dev. Mgt.
  • Utenlandsopphold i u-land
  • Arbeidserfaring fra bistandsorganisasjon
  • Oppfatning av at det er mange måter å gjøre verden til et bedre sted på. 

 

Tips til studenter

  • Dev.Mgt. er ikke et «bistandsstudie» og springbrett til Norad, KN, Norsk Folkehjelp eller andre bistandsorganisasjoner. Det er mye mer enn som så.
  • Det er mange måter å gjøre verden til et bedre sted på.
  • Legg vekt på fleksibiliteten og den bredere relevansen det du lærer har. Hev blikket. Det er gjerne perspektivet mer enn detaljkunnskapen som er avgjørende.