Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Child Protection Officer UNICEF

Christina Milsom

Studiet jeg tok på UIA innebar også tett samarbeid med studenter fra andre kulturer og andre deler av verden, og erfaringer fra dette har vært veldig nyttige å ha når en jobber tett sammen med lokale og internasjonale kolleger.

Christina Milsom

Master of Science in Development Management

Navn: Christina Milsom
Studium: Master of Science in Development Management
Uteksaminert: 2010
Stilling: Child Protection Officer (Juniorekspert)
Arbeidsgiver: UNICEF på Øst-Timor

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

I jobben min i UNICEF på Øst-Timor jobber jeg med å bevisstgjøre foreldre, lærere og myndighetspersoner på hvordan vi kan redusere vold mot barn, fremme gode oppvekstvilkår for barn og ungdom, og styrke deres deltakelse. Vi bruker forskning aktivt for å hjelpe regjeringen her til å utvikle programmer for å fremme barns beste, som for eksempel et undervisnings / bevisstgjøringsprogram for foreldre eller en strategi for å få bukt med vold mot barn på skolen. Jobben innebærer programutvikling, en del koordinering mellom ikke-statlige organisasjoner, andre FN-organisasjoner, donorer, myndighetspersoner og konsulenter / forskere, samt skriving av søknader om økonomisk støtte og rapportering av resultater. Det beste med jobben er å vite at en bidrar til å skape positiv endring i enkeltmenneskers liv og i samfunnet generelt; at den jobben en gjør kan bidra til at mennesker får en bedre hverdag. Det er også veldig spennende å jobbe med å skape utvikling i et av verdens nyeste land.

I august 2016 flytter jeg hjem til Norge for å jobbe som leder for utdanning i Strømmestiftelsen, og jeg ser også da fram til å jobbe tett med å fremme utvikling ikke bare i ett land, men i alle Strommestiftelsens programland.

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

Jeg får brukt mange perspektiver og tankesett fra utdannelsen i jobben min. For eksempel er det viktig å alltid tenke at et prosjekt skal være bærekraftig; at det etterhvert skal gjøres uavhengig av økonomisk støtte utenfra og at det ideelt sett skal budsjetteres for og tas over av regjeringen i landet en jobber i. Lokalt eierskap og lokal drivkraft er også kjempeviktig for at utviklingsprosjekter skal lykkes. Jeg skrev masteroppgave om kjønnsrelasjoner blant internflyktninger i nord-Uganda, og jeg tar med meg perspektiver fra dette inn i mitt daglige arbeid. For eksempel avdekket jeg i masteroppgaven min at en må jobbe spesielt med å bevisstgjøre menn dersom en skal redusere vold mot kvinner og jenter. På Øst-Timor, i likhet med mange andre land, ser vi at det er kvinnene som har det daglige ansvaret for barnas ve og vel. Dersom en jobber aktivt med å promotere menns mer aktive rolle i barneoppdragelsen og styrke menns rolle på hjemmebane, vil det føre til bedre helse, utdanning og utvikling for barna, helt fra unnfangelsen og videre i livet.

Studiet jeg tok på UIA innebar også tett samarbeid med studenter fra andre kulturer og andre deler av verden, og erfaringer fra dette har vært veldig nyttige å ha når en jobber tett sammen med lokale og internasjonale kolleger her.

Hvordan fikk du jobben du har nå?

Jeg fikk jobben i UNICEF fem år etter masteroppgaven var i boks og jeg hadde jobbet i Strømmestiftelsen i fem år.  Gjennom jobben i Strømmestiftelsen opparbeidet jeg meg relevant arbeidserfaring som passet til stillingen her. Jeg hadde også jobbet i et internasjonalt miljø og ‘bevist’ at jeg kunne samarbeide med kolleger fra andre kulturer.  Jeg hadde også bevisst tidligere lært meg språk (spansk og fransk), samt arbeidet frivillig med bistandsarbeid i Bolivia, gjennom Strommestiftelsens utviklingsprogram ‘Act Now’. Jeg jobbet også deltid (50%) med relevant deltidsjobb utenom studiene, og tok et bevisst valgt om å skrive masteroppgave om noe som var ‘i vinden’ – kjønnsrelasjoner og vold mot kvinner og jenter.

Stillingen jeg har nå i UNICEF finansieres av Utenriksdepartementets Juniorekspert-ordning. Slike stillinger blir sjeldnere og sjeldnere på grunn av omprioritert bistandsbudsjett, men et krav for stillingen er at man må være under 32 år, ha mastergrad og minst to års relevant arbeidserfaring, samt helst internasjonal erfaring, og kunne minst to av FNs seks arbeidsspråk.

Hvordan var studievalget ditt?

Jeg valgte studiet fordi jeg ønsket å fordype meg i bistand / utvikling og ønsket å jobbe innenfor dette feltet. Dessuten likte jeg hvordan studiet var bygget opp; det var nettbasert og fleksibelt, så jeg bodde i Oslo og hadde mulighet til å også ha en deltidsjobb (50% stilling) som innebar en del internasjonal reising under studiet. 

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

Relevante deltidsjobber, frivillig arbeid og utenlandsopphold i diverse sammenhenger, samt læring av språk er nok tre av de tingene som har ført meg dit jeg er i dag.


Tips til studenter

  • Tverrkulturell kompetanse blir stadig viktigere, og språk og utenlandsopphold er viktige å ha om du ser for deg en internasjonal karriere!
  • Engasjer deg gjerne i ett eller flere verv under studietiden, undersøk mulighetene til å få et praktikantopphold eller en fot innenfor det arbeidsfeltet du kunne tenke deg å jobbe i. Vær proaktiv og serviceinnstilt, og undervurder aldri viktigheten av å bygge gode nettverk!
  • Husk at det er lurt å følge med og fortsette å holde seg oppdatert og samfunnsengasjert selv om en er ferdig med formelle studier – en blir aldri ferdig utlært