Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Analytiker i Oxford Research

Jeg får jobbe med utvikling av kunnskap nesten på samme vis som i studiene - bare i samarbeid med erfarne kolleger

Vegard Solhjem Knutsen

Bachelor i utviklingsstudier, Master i statsvitenskap og ledelse

Navn: Vegard Solhjem Knutsen
Studium: Bachelor i utviklingsstudier, Master i statsvitenskap og ledelse
Uteksaminert: 2016
Stilling: Analytiker
Arbeidsgiver: Oxford Research

Kan du beskrive virksomheten du jobber i?

Oxford Research er et samfunnsvitenskapelig analyseselskap som gjennomfører analyser, evalueringer og utredninger på oppdrag fra kunder hovedsakelig innenfor offentlig sektor, som for eksempel departement, direktorater og etater. Kontoret ligger i Kristiansand og har 16 ansatte, i tillegg har vi alltid flere studentpraktikanter.

Hvilke arbeidsoppgaver har du?

Min jobb er å foreta datainnsamling og analyse. Jobben starter imidlertid med tilbudskriving, altså en beskrivelse av hvordan vi vil gå frem for å løse et oppdrag som er lyst ut av en oppdragsgiver. Vi jobber som regel i et team på 3-6 personer, og måten vi jobber videre på er nesten som å skrive en masteroppgave. Hvis en vinner anbudet, følger en som regel det samme prosjektet videre. Hensikten fra oppdragsgivers side er ofte å undersøke om offentlige tiltak og programmer fungerer etter hensikten. Vår jobb er å vurdere hva som fungerer og eventuelt gi anbefalinger om hva som kan gjøres bedre. For øyeblikket jobber jeg for eksempel med evaluering av bistandsadvokatordningen, på oppdrag for Justisdepartementet.

Hvordan fikk du stillingen?

Jeg kjente knapt til at denne bransjen eksisterte før jeg begynte på master og fikk muligheten til å være her i praksis. Jeg syns det var gøy å oppdage at denne type virksomhet og kompetanse fantes her i Kristiansand, og jeg var så heldig at jeg fikk jobb her i etterkant av praksisoppholdet.

Hvordan opplever du arbeidslivet sammenliknet med det du forestilte deg som student?

For min del er måten jeg jobber på nå ganske lik måten jeg jobbet på i studiene. Jeg skrev også masteroppgave om bruken av evalueringer i statlig styring. Dette temaet var et tips jeg fikk i praksisperioden, og jeg opplever at det er en fordel i jobben at jeg kjenner til den virkeligheten som våre rapporter vil inngå i.

Hva tenker du at utdanningen har betydd for deg?

Jeg har blitt i stand til å analysere og tenke kritisk, jeg bruker metodene vi lærte om på studiet og jeg er blitt god til å prosessere informasjon og skille ut det vesentlige. Alt dette trenger jeg for å gjøre en god jobb. I tillegg har jeg fått bred kunnskap om hvordan forvaltningen har utviklet seg og hvordan den fungerer i dag. Det gjør at jeg kjenner igjen virkeligheten til kundene og jeg skjønner bedre hva de er ute etter. Studietiden var dessuten en kjempefin tid hvor jeg hadde det gøy sammen med medstudenter, jeg kom til en ny by – noe jeg også syns var fint å oppleve. Det man lærer i løpet av studiene handler ikke bare om fagene, det skjer en viktig modning faglig, men også sosialt sett.

Hva vil du si til nåværende studenter?

• Velg studier ut fra interesse, det er avgjørende for å gjøre det godt. Jeg har aldri hatt noen klar plan, men har tenkt at det lønner seg å stå på og jobbe hardt.
• Studieretningen i offentlig politikk og administrasjon er matnyttig og det er en stor fordel at en får være ute i praksis. Som praktikant i Oxford Research blir du kastet ut i det og får god trening i å være med på å utvikle forskningsdesign og samle inn data. 
• Til nyutdannede: vær litt uredd og tør å mene noe selv om du har mindre erfaring enn de andre. Ingen forventer at du kommer inn og kan alt, det fine er at du vokser med jobben!
• Å jobbe med analysearbeid er å stadig utvikle egen kunnskap. Arbeidsdagene er varierte og en får jobbe i tett samarbeid med erfarne og kunnskapsrike kolleger.