Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Analyse- og utviklingsrådgiver i FOKUS

Masteroppgaven min betydde mye for meg både faglig og personlig, og det styrket engasjementet mitt for å jobbe med kvinners og jenters rettigheter.

Borghild Berge

Master i Global Development

Navn: Borghild Berge
Studium: Bachelor i utviklingsstudier, Bachelor i journalistikk (HVO), Master i Global Development
Uteksaminert: 2010
Stilling: Analyse- og utviklingsrådgiver
Arbeidsgiver: FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

Kan du beskrive virksomheten du jobber i?

FOKUS står for Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål og er en paraplyorganisasjon som jobber for å styrke kvinners rettigheter og fremme likestilling internasjonalt. Dette gjør vi hovedsakelig gjennom utviklingssamarbeid og politisk pådriverarbeid. Vi konsentrerer oss om fire hovedtema: vold mot kvinner og jenter, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), økonomiske rettigheter og deltakelse og kvinner, fred og sikkerhet.

Hva innebærer stillingen din?

Jeg jobber spesielt med fagområdene vold mot kvinner og jenter, SRHR og kvinner, fred og sikkerhet, og har siden jeg begynte i FOKUS arbeidet både med analyse, politisk pådriverarbeid, kommunikasjon og programoppfølging. Rent konkret skriver jeg blant annet faglige innspill til politiske dokumenter og handlingsplaner, holder foredrag, bidrar i arbeidet med å utvikle nye programmer og sikre nye inntekter og har kontakt med media. Jeg er også involvert i ulike arrangementer og deltar i nettverk med aktører innenfor samme felt.

Hvordan har veien fra studier til denne jobben vært?

Som nyutdannet fikk jeg først jobb som kommunikasjonsrådgiver i Leger Uten Grenser før jeg to år senere fikk tilbud om en stilling som juniorekspert som Programme Analyst i UNFPA, FNs befolkningsfond, på Madagaskar. Jeg jobbet først for UNFPA på Madagaskar i to år og deretter to år ved hovedkontoret i New York. I UNFPA jobbet jeg spesielt med fagområdene vold mot kvinner og jenter og SRHR. I løpet av tiden i USA fikk jeg barn, og både mannen min og jeg fikk lyst til å komme hjem igjen til Norge. Da stillingen i FOKUS dukket opp, passet den svært godt overens med min bakgrunn og ønsket om å jobbe videre med kvinners og jenters rettigheter globalt.

På hvilke måter opplever du at utdanningen din er relevant for jobben?

Både på bachelor- og masterprogrammet ved UiA fikk jeg solid erfaring fra felt. I løpet av studiene hadde jeg to studieopphold på Sri Lanka, og i forbindelse med bacheloroppgaven min gjorde jeg feltarbeid i Tanzania. Under masterstudiene mine hadde jeg også et opphold som studentpraktikant ved Den norske ambassaden i Dar es Salaam i Tanzania i seks måneder, noe som var mulig siden masterstudiet i Development Management i stor grad er nettbasert. Dette var en svært nyttig erfaring, selv om det var travelt i kombinasjon med studier. Videre var jeg to måneder i Nord-Uganda og gjorde feltarbeid i flyktningleirer der i forbindelse med masteroppgaven. Felterfaringen var vesentlig for å forstå og identifisere seg med problemstillingene en lærer om på studiet, og det har styrket min flerkulturelle kompetanse generelt. Særlig på masterstudiet fikk vi omfattende trening i å samarbeide tett med studenter i andre deler av verden. Dette innebar noen ganger misforståelser som gjerne bunnet i ulik kulturell bakgrunn, og jeg måtte bidra til å finne løsninger innenfor rammer av korte deadlines. Dette er direkte overførbart til arbeidslivet, særlig til store internasjonale organisasjoner som FN. Rent faglig lærte jeg dessuten mye om globale spørsmål, og da særlig kvinners og jenters rettigheter gjennom arbeidet med masteroppgaven.

Hva har utdanningen din betydd for deg?

Masteroppgaven min om seksuell vold og kjønnsrelasjoner blant internflyktninger i Nord-Uganda, hvor jeg og min studievenninne dybdeintervjuet nesten 60 mennesker, deriblant overlevende etter seksuell vold, betydde mye for meg både faglig og personlig, og det styrket engasjementet mitt for å jobbe med kvinners og jenters rettigheter. Utdanningsbakgrunnen har gjort meg i stand til å analysere hvordan verden er blitt som den er blitt og hva som må til for å bekjempe fattigdom, og den har gjort meg ydmyk overfor den kompleksiteten som kjennetegner dette arbeidet. Jo mer kunnskap du har, jo mer kompleks forstår du at verden er. Det er farlig å ty til svart/hvitt-bilder av sammenhenger og å kategorisere mennesker i «oss» og «dem». Vi er alle mennesker med universelle rettigheter.

Hva har betydd mest for din karriere?

Jeg tror at summen av de ulike erfaringene mine har telt positivt, jeg har for eksempel en bachelorgrad i journalistikk som fungerer godt sammen med de andre studiene, i tillegg til at jeg snakker flytende fransk og har verdifull erfaring fra felt og fra frivillig arbeid. Jeg har også hatt et sterkt engasjement for faget hele veien og en vilje til å jobbe hardt, noe som har vist seg i gode akademiske resultater, og har vært en drivkraft for å komme seg videre i karrieren. Det er viktig å si at du ikke får noe gratis med denne type utdanning, den bør kombineres med annen erfaring – for eksempel fra frivillig arbeid – eller andre studier.

Hvilke råd vil du gi til studenter som ønsker en internasjonal karriere?

• Vær forberedt på at det ikke bare er å hoppe ut i en fast stilling, du må være villig til å jobbe en stund i midlertidige engasjementer og leve med litt risiko. Mange har lyst til å arbeide med internasjonale spørsmål, så det er stor konkurranse om jobbene både hjemme og ute.
• Internasjonal erfaring er gull verdt, ta sjanser og bruk anledningen til å skaffe deg det mens du er ung og fleksibel.
• Fokuser gjerne på å lære andre språk i tillegg til engelsk – jo flere FN-språk du kan, jo bedre.
• Engasjer deg i frivillige organisasjoner som arbeider med de sakene du brenner mest for.