Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

-Jeg har lært mye om forskning generelt, hvor komplekst og viktig det er for samfunnsutvikling

Det har vært givende og jeg er takknemlig for å ha fått disse mulighetene til å lære og medvirke. Ikke minst er jeg takknemlig for de nye relasjonene og bekjentskapene jeg har fått gjennom dette studiet.

Charlotte Husomanović

Master i sosiologi og sosialt arbeid

Hvorfor valgte du studiet?

- Etter snart fem år som veileder i Nav, kjente jeg på at det var på tide med mer kunnskap om mitt fagområde. Jeg møtte på utfordringer hvor jeg innså at jeg nødvendigvis ikke hadde svaret. I møte med sårbare mennesker som er ute etter svar og løsninger, er det mange fagområder som vi må ha kunnskap om. Fordi vi skal kunne litt om alt, kan vi fort bli generalister og mangle dybde. Derfor valgte jeg å ta master som omhandler tema «Digitalisering og relasjoner i Nav». Min studie er en kvalitativ, fenomenologisk studie som setter fokus på Nav-veilederens erfaring med videoppfølging av brukere på hjemmekontor under koronakrisen. Oppgaven belyser veilederens erfaringer og gir innsikt i relasjonens betydning i videoppfølging.  

Samtidig er jeg klar for nye karrieremuligheter og tror på at utdanning kan åpne dører.

Hvordan foregår undervisningen?

- Vi har møttes både fysisk og digitalt. På grunn av pandemien har mye foregått digital på Zoom, men i et normalt studieløp ville undervisningen ha vært preget av stor variasjon, alt fra fysiske forelesninger til gruppearbeid, case og individuelle oppgaver.

Hvordan opplever du studietiden din ved UiA?

Studietiden min ved UIA har vært svært lærerik. Jeg har fått mulighet til å delta i forskningsprosjektet til Sivert Skålvoll Urstad om tema som omhandler «Religion, seksualitet og samliv». I tillegg har jeg vært så heldig å få medvirke via å være tillitsvalgt for studentene. Blant annet planlegger vi debatt på Østsia som heter «Bli med bak skranken i Nav».

Det har vært givende og jeg er takknemlig for å ha fått disse mulighetene til å lære og medvirke. Ikke minst er jeg takknemlig for de nye relasjonene og bekjentskapene jeg har fått gjennom dette studiet.

Miljøet er preget av at alle ønsker å lære og foreleserne er genuint opptatt av at vi skal få ny kompetanse og at vi skal lykkes. Kontordøra til professorene har alltid vært åpen for oss og jeg har følt meg velkommen til å diskutere fag og arbeidserfaringer.

Studieløpet ble lagt opp slik at jeg tidlig fikk muligheten til å begynne med prosjektskissen til min masteroppgave. Dette i tillegg til at forelesere var pådrivere, gjorde at forarbeidet mitt ble gjort tidlig i prosessen, noe som har vært til stor hjelp ved siden av å være i fulltids jobb.

Jeg vil anbefale alle UIA!

Hva er det viktigste du har lært hittil?

Å skrive master samtidig som er i full jobb og dømme håndball i eliteserien er ingen lett oppgave. Jeg har lært at det lønner seg å starte tidlig og skrive om noe man virkelig brenner for. I tillegg har jeg lært meg å disponere tiden min og være strukturert. Det er ikke alltid sånn at man gjennom denne prosessen alltid er motivert, men dersom man bygger sin karakter til å være dedikert, standhaftig og arbeidsom får man til det meste. Samtidig har jeg erfart at det er viktig å be om hjelp og si ifra når ting er vanskelig. 

Når forskning og erfaring blir til ett: Det er en stor fordel å ha vært i arbeidslivet i noen år før man tar en master. Man er i en helt annen læringssituasjon når man har erfaring selv. Det som virket abstrakt da jeg var student før, forstår jeg mye bedre nå. Jeg har lært mye om forskning generelt, hvor komplekst og viktig det er for samfunnsutvikling.

Jeg har også lært at det ligger mye personlig utvikling ved å ta dypdykk i tematikken du ønsker å spesialisere deg innenfor, spesielt etter å ha vært noen år med relevant arbeidserfaring. Denne opplevelsen gav meg muligheten til å bli et enda klokere menneske med nye perspektiver.

Som fremtidig sosionom ønsker jeg å være oppdatert, innovativ og ha en forståelse samfunnsutviklingen. Min studie har åpnet øynene for at det er behov for kunnskap om hvordan digital samhandling henger sammen med sosialfaglig kompetanse. Min studie ferdigstilles våren 2022 og jeg håper studien kan være nyttig for flere enn bare veiledere i Nav, og at den kan inspirere og motivere flere i sine roller både i dag og i fremtiden. 

Hvilke karrieremuligheter har du etter studiene? 

Masterstudiet i sosialt arbeid gjør deg kvalifisert for en rekke interessante stillinger. Dette kan blant annet være stillinger som krever spesialisert kompetanse innen fagutvikling, systematisk dokumentasjon og evaluering innen ulike former for sosialfaglig arbeid, velferdstjenester, offentlig forvaltning, helse og omsorg, samt faglig utviklingsarbeid.

Studiet kvalifiserer også for faglig ledelse i felt med relevans for sosialt arbeid. Det gir også mulighet for undervisningsstillinger på videregående skole, høgskole og universitet, eller for å utføre forsknings- og utviklingsarbeid.

I tillegg kan du kvalifiserer deg for videre studier på doktorgradsnivå (PhD).

Hva er drømmejobben din?

Jeg er fortsatt usikker på hva den konkrete drømmejobben er. Jeg brenner veldig for kommunikasjon, relasjonsbygging og utvikling. Jeg drømmer nok kanskje om en lederstilling hvor jeg kan drive med utviklingsarbeid.