Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Helse- og omsorgssektoren byr på mange muligheter

Mats Cromann (portrettfoto)

Med en voksende befolkning og en kommende eldrebølge, blir sykepleieryrket viktig fremover. Ingen robot kan gi den samme nærkontakten som et menneske.

Mats Cromann

Student på sykepleie, bachelor

Navn: Mats Cromann
Studium: Sykepleie, bachelor
Fra: Lütjenburg i Tyskland, flyttet til Kristiansand som 13-åring

Hvorfor valgte du dette studiet?

Helt siden jeg var barn har jeg ønsket å bli lege eller sykepleier. Å vise omsorg for andre er en viktig verdi for meg. Dermed ble sykepleiestudiet et naturlig valg.

Hvordan foregår undervisningen?

Halvparten er teori og forelesninger, halvparten er praksis. Vi har praksisperioder på sykehus, sykehjem, i hjemmesykepleien og i psykiatrien. Selv har jeg hatt praksis på Sørlandet sykehus, Valhalla helsesenter og nå er jeg utplassert i hjemmesykepleien. Det er veldig fint med så mye praksis. Jeg har fått mye nyttig erfaring med arbeidslivet, pasientkontakt og sykdomslære. 

Hva er det viktigste du har lært hittil?

Alle har behov for nærhet, trygghet og omsorg, selv om folk er ulike og uttrykker behovene sine forskjellig. Som sykepleier behandler man alle likt. Ofte skal det ikke mer til enn å holde noen i hånda for at de skal oppleve at verden blir litt lysere.

Hvilke karrieremuligheter har du etter studiene?

Helse- og omsorgssektoren byr på mange muligheter. Med en voksende befolkning og en kommende eldrebølge, blir sykepleieryrket viktig fremover. Ingen robot kan gi den samme nærkontakten som et menneske. Jeg vurderer også å videreutdanne meg til anestesisykepleier eller helsesøster.

Hva er drømmejobben din?

Jeg trivdes veldig godt i praksis på sykehuset, der er læringskurven bratt og kompetansenivået høyt. Det kollegiale er viktig, og jeg vil gjerne jobbe et sted med god samarbeidskultur.