Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Har alltid ønsket å jobbe med barn

Thor Ivar Fløistad (portrettfoto)

Jeg har tro på variert og kreativ undervisning som samtidig bidrar til at en når målene i læreplanen.

Thor Ivar Fløistad

Grunnskolelærerutdanning 1-7

Navn: Thor Ivar Fløistad
Studium: Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn
Fra: Arendal

Hvorfor valgte du dette studiet?

– Mens jeg jobbet som assistent i barnehage vokste interessen for å få gode samtaler med barn, og jeg tenkte at grunnskoletrinnet ville være perfekt for meg. Jeg har alltid ønsket å jobbe med barn, og er spesielt opptatt av læring gjennom lek. I mine øyne er det å snakke med barn og se dem utvikle seg det mest spennende som finnes. 

Hvordan foregår undervisningen?

– Det er mye forelesninger, lesing på egenhånd og gruppearbeid. Vi møtes ofte i seminargrupper og diskuterer begreper og læringsteorier. Det er nyttig å dele erfaringer og få andres synspunkter, noe som også er viktig i læreryrket. Hvert semester har vi tre ukers praksis på ulike skoler. Jeg har lært aller mest i praksis, der vi kobler teori og egne erfaringer sammen. 

Hva er det viktigste du har lært hittil?

– Viktigheten av å være forberedt, og evnen til å justere underveis. Jeg har for eksempel erfart hvor fint det fungerer å bryte en undervisningstime opp i bolker. Jeg har tro på variert og kreativ undervisning som samtidig bidrar til at en når målene i læreplanen. Skal elevene lære om småkryp vil jeg ta dem med ut i skogen, og i klasserommet kommer jeg til å hente frem gitaren i blant for å ta en trall. Elever lærer best gjennom lek og gode erfaringer. 

Hvilke karrieremuligheter har du etter studiene?

– Jeg har musikk og naturfag som hovedfag, men kan undervise i de fleste fag i 1.–7. trinn. Jeg kan også bli klasseforstander. 

Hva er drømmejobben din?

– Jeg har aller mest lyst til å jobbe med elever fra 1.–5. trinn. Jeg kan gi den tryggheten de yngste elevene trenger, og som er avgjørende for veien deres videre. I tillegg ønsker jeg å være en god mannlig rollemodell i et kvinnedominert yrke.