Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

- Gir deg relevant kunnskap og kompetanse

Tonje Løyning (foto)

Det faglige innholdet i studiet har relevans til aktuelle temaer og problemstillinger både på lokalt og nasjonalt nivå, noe som bidrar til å gjøre oss studentene rustet til å imøtekomme dagens arbeidsliv.

Tonje Løyning

Bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon

Navn: Tonje Løyning

Alder: 23

Studier: Har tatt bachelor i Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, studerer nå master i Statsvitenskap og ledelse.

Hjemsted: Flekkefjord

Hvorfor valgte du bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon?

Jeg valgte studiet på grunn av egne interesser og ambisjoner. Jeg har lenge vært interessert i samfunnsfag generelt, og syntes fagene innenfor dette studiet virket interessante. Denne bachelorgraden gir et godt faglig fundament for videre utdanning ettersom det er ett av få tverrfaglige studier i Norge som er rettet mot steds- og samfunnsutvikling.

Hva er det beste med studiet?

Det faglige innholdet i studiet har relevans til aktuelle temaer og problemstillinger både på lokalt og nasjonalt nivå, noe som bidrar til å gjøre oss studentene rustet til å imøtekomme dagens arbeidsliv.

Som nyutdannet sitter du igjen med relevant kunnskap og kompetanse, blant annet innenfor bærekraftig utvikling, samarbeid og medvirkning. Valgfrihet i forhold til fag gir mulighet til å fordype seg i det man ønsker.

Hva er det mest utfordrende med studiet?

Personlig syns jeg det mest utfordrende er å komme meg igjennom de delene av pensum jeg i utgangspunktet ikke har den største interessen for. I tillegg er det ingen hemmelighet at eksamensperioden kan bli nokså intens. Det kan til tider være utfordrende å få kabalen med studier, deltidsjobb, og sosialt liv til å gå opp.

Hvordan opplever du det sosiale rundt studiet?

På studiet er det relativt små klasser, noe som gjør det enklere å bli kjent med sine medstudenter og skape et godt klassemiljø. Fadderuken er utrolig gøy, og jeg vil anbefale alle å delta på den. Linjeforeningen Pangea arrangerer flere spennende sosiale og faglige aktiviteter for studentene på dette studiet.

Hvordan vil du beskrive UiA og det å være student på Campus Kristiansand?

Jeg vil anbefale UiA på det varmeste, og Kristiansand er en fantastisk by å studere i. Studentmiljøet er livlig, og det finnes et stort utvalg av studentorganisasjoner og sosiale aktiviteter. UiA har i tillegg mange dyktige forelesere med lidenskap for faget sitt.

Har du noen spesielle minner fra undervisningen?

Det er mange. Jeg husker spesielt godt de forelesningene vi har hatt hvor foreleseren virkelig brenner for temaet. Da lever man seg inn i forelesningen og engasjementet smitter over på studentene. I tillegg har jeg gode minner fra gruppearbeid. Jeg husker godt den følelsen man som gruppe sitter igjen med etter å ha fullført en skikkelig god oppgave.

Hva kan du tenke deg å jobbe med i fremtiden?

Mulighetene er mange, og jeg vet at jeg gjerne vil jobbe tverrfaglig i team i en organisasjon eller virksomhet, med næringspolitikk eller byutvikling. Bærekraft er en forutsetning for "alt" i dag, og å jobbe for å skape bærekraftige steder, nye arbeidsplasser og hindre utenforskap er helt sentralt. Det er interessant hvordan man gjennom planlegging kan jobbe for å skape attraktive byer med et sterkt næringsliv, lokale innovasjoner og høy grad av sosial puls.

Tips til nye studenter?

  • Bruk tiden din fornuftig, engasjer deg i studentaktiviteter og bygg nettverk.
  • Det er lurt å være strukturert og lese jevnt utover semesteret, da lærer man faget bedre og unngår unødvendig stress før eksamen.
  • Ikke minst er det utrolig viktig å ha det gøy og nyte tiden som student!