0
Hopp til hovedinnhold

– Forelesningene på UiA sitter fremdeles klistret til hukommelsen

På UiA var vi 50-60 i klassen. Det gjorde det lettere å stille spørsmål til foreleser både under og etter forelesning. Foreleserne ble godt kjent med oss.

Helene Sofie Fredriksen

Jurist, Ringsted Kommune, Danmark

Navn: Helene Sofie Fredriksen
Studieprogram: Rettsvitenskap, bachelorprogram (Mastergrad i retsvitenskap på Universitetet i Bergen)
Stillingstittel: Jurist
Arbeidsgiver: Ringsted Kommune, Danmark

Hvorfor valgte du studieprogrammet, bachelor i rettsvitenskap?

Det var litt tilfeldig. Flere av mine daværende kollegaer var jurister, og jeg syntes det hørtes spennende ut!

 

Hvordan var det å være student ved UiA?

Fantastisk! Ganske tidlig på studiet sa foreleserne at vi skulle være glad for at vi var så få per kull. Om jeg ikke skjønte det da, skjønte jeg i hvert fall hva foreleserne mente, da jeg senere gikk på Universitetet i Bergen. Der var man bare ett av mange ansikter i mengden av studenter. På UiA var vi 50-60 i klassen. Det gjorde det lettere å stille spørsmål til foreleser både under og etter forelesning. Foreleserne ble godt kjent med oss. Forelesningene var mye bedre enn de jeg har opplevd på andre universiteter, og mye sitter fortsatt klistret til hukommelsen. En annen fordel med UiA er blandingen av studenter på campus og i studentaktiviteter. Det gir deg god mulighet til å bli kjent med studenter fra andre studieretninger.

 

Hvordan var overgangen fra studier til jobb?

Jeg brukte lang tid på å venne meg til manglende søvn, og ikke minst lite energi til annet enn jobb. Den største forskjellen var at hvis jeg hadde sovet dårlig eller ikke kommet tidlig nok i seng, kunne jeg ikke bare sove litt lengre, som jeg noen ganger gjorde som student. På den annen side ville jeg ikke byttet, for det er deilig å ha fullt og helt ferie, når jeg har ferie.

 

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

I Danmark er private boligleieforhold langt mer regulert enn i Norge, og hver kommune har ei nemnd, som avgjør noen typer saker mellom private utleiere og leiere. Størsteparten av tiden bruker jeg på å forberede saker til denne nemnda, f.eks. sende høringer til partene, innhente relevant informasjon fra offentlige registre og skrive juridiske notater til nemndas behandling av sakene. I tillegg håndterer jeg noen tverrgående innsynsanmodninger fra journalister og privatpersoner, og veileder kommunens medarbeidere om forvaltningsrett, for eksempel innsynsanmodninger, notatplikt, avgjørelser osv.

 

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

Jeg bruker utdanningen hver dag, og i de fleste oppgaver. Når jeg sender ut en høring til partene i en sak, gjør jeg det for å opplyse saken best mulig, akkurat som vi har plikt til i det offentlige. Partenes høringssvar sender jeg i høring til den annen part, ettersom partene har rett til å uttale seg om opplysninger, som nemnda kan legge vekt på i sin avgjørelse av saken. Hvis en leier eller utleier ringer i telefontida, lager jeg et telefonnotat. Etter nemnda har avgjort saken, lager jeg en formell avgjørelse til hver part, som inneholder klageveiledning og begrunnelse.

 

Har du noen tips til kommende studenter?

Husk å ha det artig! Det er en klisjé, men det er en grunn til at alle nevner det. Muligheten til å suge til deg så mye kunnskap og nye impulser, kombinert med fest og moro hele natten, får du ikke igjen. Bruk den muligheten! Om du vil gjøre det med eller uten alkohol er ikke så nøye - studentlivet er fint uansett. Dessuten anbefaler jeg på det sterkeste at du engasjerer deg i en eller flere studentaktiviteter, for det er en god måte å bli kjent med andre enn dem på studiet, og ikke minst en fin mulighet til å gjøre noe annet enn bare studering.