0
Hopp til hovedinnhold

Første kull uteksaminert i rettsvitenskap – hva gjør de nå?

Thale Kristine Thuen Paulsen, foto.

UiA har brukt mye ressurser på å få et godt fagmiljø og studentmiljø innenfor rettsvitenskap, så det overrasker meg egentlig ikke at folk er fornøyd.

Thale Kristine Thuen Paulsen

Rettsvitenskap, bachelor

63,7% av studentene har svart på undersøkelsen Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen ved UiA har gjennomført. Undersøkelsen viser at svært mange har fått studieplass ved masterprogrammet i Bergen og Oslo, flere har fått relevant jobb og tilfredsheten med studiet er høy.

Thale Kristine Thuen Paulsen er en av de uteksaminerte UiA-studentene som nå følger masterprogrammet i Bergen.

- Samarbeidet mellom UiA og UiB er veldig positivt. Overgangen har gått veldig fint, og det tror jeg de fleste av de som har begynt her er enige i. Vi har rett og slett bare fortsatt med arbeidsvanene vi tilegnet oss på UiA.

Kvalifisert for master

Kari Lunøe-Nielsen, studiekoordinator ved Institutt for rettsvitenskap, gleder seg over hva undersøkelsen viser. 37 studenter har svart.

- Over halvparten av de spurte har kommet inn på masterprogrammet enten i Bergen eller Oslo. 17 kandidater har oppgitt at de tar master i rettsvitenskap ved UiB, tre studerer tilsvarende studium ved UiO. I tillegg oppgir tre studenter at de kom inn, men valgte å ikke takke ja til studieplassen. De 17 som ikke tar master i rettsvitenskap, oppgir enten at de tar andre studier eller jobber (tre respondenter oppgir å ha relevant jobb) – med unntak av én person som oppgir å være arbeidsledig. 86,5% av de spurte sier de vil anbefale studiet til andre.

- Vi ser også at vi kommer godt ut i NOKUTs studiebarometer, sier Kari Lunøe-Nilsen.

- Godt fagmiljø og studentmiljø på UiA

Som kjent tilbyr UiA foreløpig rettsvitenskap kun som bachelorprogram, men har inngått samarbeid med UiB og lagt opp studiet etter deres løp for å legge til rette for at UiA-studenter kan søke seg videre på deres masterprogram.

- Arbeidskravene, eksamensformene og rammene er de samme som vi er vant med fra UiA. En del av foreleserne er også kjente, fordi de har vært gjesteforelesere ved UiA. Forskjellen handler først og fremst om størrelse. Nå er vi 350 i forelesningene, mens vi tidligere har vært 60. Jeg er veldig glad jeg tok den veien – mindre forelesninger og grupper gir mye aktivitet i timene, og et tett miljø, sier Thale.

- Er du overrasket over at UiA får såpass gode resultater på et nytt studium, der dere er aller første kull?

- Vi har jo vært litt prøvekaniner, men jeg var tillitsvalgt alle tre årene, og har hatt inntrykk av at studentene har vært fornøyd. Det har vært et godt miljø hele veien. Jeg merket at UiA prioriterte studiet, og satset på det. De har brukt mye ressurser på å få et godt fagmiljø og studentmiljø innenfor rettsvitenskap, så det overrasker meg egentlig ikke at folk er fornøyd.

Praksis fra PwC

Thale har også med seg relevant jobberfaring i bagasjen til Bergen.

- Jeg var trainee i advokatfirmaet PwC i sommer. Jeg fikk blant annet bidra til å utrede en sak de jobbet med, og var med under rettssaken der jeg fikk se hvordan arbeidet vi gjorde på kontoret fortonet seg i retten. Det var veldig spennende, også er det kjekt å se at advokatfirmaene er positive til å ta inn bachelorkandidater som trainee’er.