0
Hopp til hovedinnhold

– Faglig modent miljø som forbereder til arbeidslivet

Det er veldig positivt å se en planlagt og stødig progresjon gjennom masterstudiet, hvor fagene fra første stund flettes inn i hverandre og supplerer og komplementerer hverandre på en særdeles god måte.

Eivind Nordsletten Bjørtvedt

Associate, PwC

Navn: Eivind Nordsletten Bjørtvedt
Studium: Mastergradsstudium i Regnskap og Revisjon (MRR)
Fra: Kristiansand

Hvorfor valgte du dette studiet?

Da jeg startet mine studier ved UiA, begynte jeg med et årsstudium i statsvitenskap, jeg hadde reist en del rundt om i verden og sett mange rare samfunnsformer og merkelige mekanismer. Hovedsakelig hvordan mange andre land i verden ikke fungerte hverken i politikken eller i forfatning. Etter det første året hadde jeg fremdeles et behov for mer inngående kunnskap, alt etter egen interesse for samfunnet som helhet og de forskjellige måtene man kunne ordne det inn på, så jeg fortsatte og gjennomførte en bachelorgrad i statsvitenskap.

Underveis i studiet merket jeg at det ikke bare var samfunnets forfatning og politiske sfære som var av betydning og jeg opplevde en form for "kunnskapsvakum" angående de primære motforestillingene i samfunnet om hvordan et samfunn burde innrettes. Økonomien var delen av studiet jeg følte manglet og gikk derfor videre på UiA og gjennomførte en bachelorgrad i Økonomi og Administrasjon.

Deler av økonomistudiet vekket stor interesse, særdeles fagene innen finansregnskap, og jeg fant ut at revisjonen som del av økonomifagene var retningen jeg ønsket å gå videre med.

Hvordan foregår undervisningen?

Studiet er for det meste basert på forelesninger og selvstudium. Studiet krever mye av den enkelte i både struktur og interesse. For den oppmerksomme student er det veldig positivt å se en planlagt og stødig progresjon gjennom masterstudiet, hvor fagene fra første stund flettes inn i hverandre og supplerer og komplementerer hverandre på en særdeles god måte. Slik klok planlegging av kontinuitet i fagene gir en veldig iver som student.

Hvordan opplever du studietiden din ved UiA?

Ettersom jeg er vokst opp i Kristiansand hadde jeg allerede et etablert nettverk i det sosiale, men har virkelig opplevd en berikelse av nye bekjentskap og vennskap. Masterstudiet i regnskap og revisjon er også et veldig faglig modent miljø, hvor man får tydelig kjennskap til arbeidslivet en skal inn i etter endt studie. Blandingen av studenter med og uten arbeidserfaring har også gitt meg kjenninger fra arbeidslivet som antakeligvis kommer til å bety en tryggere og mer behagelig overgang fra skolebenken til arbeidstilværelsen.

Hva er det viktigste du har lært hittil?

Først og fremst arbeidsmoral. Dernest et sammensurium av faglig kompetanse, og blant disse henger nok revisjonsrisikomodellen øverst.

Hvilke karrieremuligheter har du etter studiene?

Karrieremulighetene er så mange at selskapene står i kø for å kapre studentene til sine virksomheter. De største revisjonsselskapene har en omfattende rekrutteringsprosess, og det er en tydelig konkurranse om oss studentene. Jeg har selv opplevd å få flere jobbtilbud. Det var virkelig en god introduksjon til arbeidslivet og jeg følte det enda sterkere enn før at jeg hadde begitt meg inn i et yrke hvor jeg virkelig kommer til å trives.

Hva er drømmejobben din?

Å kunne utføre revisjon som statsautorisert praktiserende revisor.

Tips til andre studenter

Det viktigste tipset jeg kan gi er å holde interessen oppe og gjør studiet lystbetont. Arbeidsmoralen kommer mer eller mindre av seg selv så lenge en engasjerer seg for det en holder på med. Selv om et hvilket som helst tema kan oppfattes kjedelig a priori, vil et dypdykk i emnet være en øyeåpner for hvor interessant selv den minste ting kan være.

Av dette følger det en viktig anførsel jeg selv har gjort til min gjeldende maksime; Motivasjon skaper kvalifikasjon.