Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ville øke sin kompetanse om bærekraft

Monica Strømme Mushom (foto)

Studiet var svært relevant for jobben min, og det var artig å se hvor relevant det var for alle studentene, men på veldig forskjellige måter.

Monica Strømme Mushom

Medeier og daglig leder, Kjøita Park 1 AS

Hvorfor valgte du å studere Bærekraft og lønnsomhet?

– Bedriften vår har startet prosessen med å bli miljøsertifisert. Vi ser at vi må tilpasse oss for å kunne levere til nåværende og fremtidige kunder. Det er mye snakk om bærekraft i forskjellige sammenhenger, men det er ikke alltid lett å finne ut av hva som virkelig monner. Jeg var på en samling i Næringsforeningen da studiet ble presentert, og tenkte at dette hadde jeg lyst til å være med på for å øke min kompetanse på dette feltet.

Hvordan opplevde du studiets relevans for jobben din?

– Studiet var svært relevant for jobben min, og det var artig å se hvor relevant det var for alle studentene, men på veldig forskjellige måter.

Hvilke forventninger hadde du til studiet, og ble de oppfylt?

– Jeg hadde forventninger om å lære mer om bærekraft og hvordan bedrifter kan arbeide på en riktig måte i forhold til miljøet. Dette ble oppfylt. Vi gikk gjennom en del teori og fikk i tillegg masse eksempler på hvordan andre bedrifter jobber med temaet. Det var også interessant å høre hvordan de andre studentene jobbet internt i sine bedrifter. De obligatoriske oppgavene var veldig nyttige, i og med at vi fikk skrive om egen bedrift. Nå har jeg Power Point-presentasjoner klare med forslag til hvordan vår bedrift kan jobbe fremover. Disse kan presenteres for de andre eierne og for styret.

Hva synes du om måten studiet var lagt opp på?

– Tre samlinger á to dager var akkurat passe, men koronasituasjonen gjorde det hele litt annerledes. Vi fikk to samlinger på universitetet og en som vi måtte ta digitalt. Vi gikk glipp av en sosial kveld, noe som kunne vært nyttig for å bli mer kjent med de andre studentene. Men vi har vært i kontakt med UiA Alumni. De vil hjelpe oss med å treffes så snart det blir mulig, forhåpentligvis våren 2021.

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

– Jeg er medeier og daglig leder og har derfor mye å si for hvordan vi skal jobbe med bærekraft hos oss.

Har du noen tips til andre som vurderer å studere Bærekraft og lønnsomhet?

– Meld deg på!