Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ville lære mer om økonomisk veiledning

Portrett Jonatan Lønnegreen (foto)

Den varierte sammensetningen av studenter gjorde at vi fikk i gang gode og nyttige diskusjoner i forelesningene.

Jonatan Hansen Lønnegreen

Fagkonsulent i Frelsesarmeen

 

Jonatan Hansen Lønnegreen er utdannet sosionom og jobber som fagkonsulent i Frelsesarmeen. Han ønsket å studere Gjeldsrådgivning ved UiA Handelshøyskolen Executive for å bli bedre rustet til å gi økonomisk veiledning til mennesker med gjeldsutfordringer.

 

– Jeg lette etter noe som kunne heve kompetansen min på å gi økonomisk veiledning, og ble glad da jeg fant dette kurset på UiA, ettersom gjeld er et svært aktuelt tema i møte med klienter i jobben min, forteller han.

På kurset lærte Jonatan mye – ikke bare av foreleser, men også av medstudentene som representerte ulike sektorer som statlig, kommunal, og ideell sektor.

– Det var gøy og lærerikt å ha forskjellige deler av samfunnet representert. Vi (studentene) møter mange av de samme klientene i jobbene våre, men fra ulike innfallsvinkler og med ulike mandat. Den varierte sammensetningen av studenter gjorde at vi fikk i gang gode og nyttige diskusjoner i forelesningene.

Fikk bedre oversikt

Han opplevde også studiet som høyst relevant for jobben sin i Frelsesarmeen, hvor han blant annet jobber med å gi veiledning til mennesker med gjeldsutfordringer.

– Det å få det store bildet på hva som finnes av hjelp og tilgjengelige verktøy, hva NAV kan tilby og hvilke lover og regler som gjelder både fordringshavere og gjeldsofre har vært nyttig å ta med inn i jobben.

Jonatan forteller videre at han også har holdt kurs om det han lærte på studiet for ansatte og frivillige i Frelsesarmeen. På sikt håper han på et tettere samarbeid mellom ideell, frivillig og offentlig sektor, fordi det kan bidra til at flere med gjeldsproblemer kan få mer mot og økt motivasjon til å ta tak i sine økonomiske utfordringer og få best mulig hjelp på veien.

Lavterskeltilbud

– Gjennom kursene jeg har holdt for kollegaer, har vi kommet frem til at selv om kommuner og NAV har sitt mandat, så har ideell sektor også mye å bidra med. Frelsesarmeens velferdssentre og lavterskeltilbud kan være arenaer for å begynne en slik positiv prosess, og for eksempel skaffe en oversikt før man møter hos NAV. Vi har ofte mulighet til å sette av den tiden som trengs. Økt samarbeid på tvers av sektorene vil kunne gi et enda bedre tilbud til de som har et behov for å ta tak i en uoversiktlig økonomi - som jo ofte kan henge sammen med andre levekårsutfordringer.

Jonatan anbefaler kurset for alle som ønsker en grundig innføring i både juridiske og praktiske sider knyttet til gjeldsarbeid.