Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vil hjelpe folk med økonomiske utfordringer

Portrett Mirjana Thorsen (foto)

Jeg synes det var bra at foreleser tok for seg både teori og hvordan det jobbes med gjeldssaker og gjeldsrådgivning i praksis.

Mirjana M. Thorsen

Gjeldsrådgiver, NAV Gjesdal

Hvorfor ønsket du å ta dette kurset?

– Jeg ønsket å ta Gjeldsrådgivning fordi det var relevant for jobben min som gjeldsrådgiver i NAV. Jeg ønsket å spisse kompetansen min på dette området for å kunne hjelpe mennesker som har økonomiske utfordringer og problemer på best mulig måte.

Hvordan var det å studere hos oss?

– Jeg syntes kursopplegget var fleksibelt og bra lagt opp. Vi hadde to samlinger a to dager, i tillegg til selvstudie. Slik kan man disponere tiden etter hva som passer best for hver enkelt. Det var også fint å treffe og bli kjent med studenter fra ulike deler av landet som har like interesser og jobber med det samme, men i ulike bransjer. Foreleser på kurset var også veldig dyktig og innflytelsesrik innenfor fagområdet.  

Hvilke forventninger hadde du til kurset, og ble de oppfylt?

– Jeg var ganske ny i jobben min som gjeldsrådgiver da jeg tok kurset og forventet at da jeg var ferdig skulle jeg være i stand til å utføre jobben min på en god og effektiv måte, og være trygg i de ulike utfordringene jobben fører med seg. Og det føler jeg absolutt at jeg er nå som kurset er ferdig.

Hva synes du om måten kurset var lagt opp på?

– Jeg synes det var bra at foreleser tok for seg både teori og hvordan det jobbes med gjeldssaker og gjeldsrådgivning i praksis. På forelesningene gikk vi gjennom dette gradvis fra enklere til mer kompliserte spørsmål. Slik var det enkelt å forstå det faglige stoffet.

Hvordan opplever du at du bruker det du har lært på kurset i jobben din?

– Som gjeldsrådgiver jobber jeg med gjeldsrådgivning på flere ulike nivåer, alt fra mindre saker som innebærer forbigående disponeringsvansker og feilprioriteringer, til mer krevende saker som krever mer ressurser for å løses. Kurset forbereder oss både juridisk og økonomisk, samt på bruk av skjønn, slik at vi kan foreta gode vurderinger i sakene.

Har du noen tips til andre som vurderer å ta kurset?

– Dette er et veldig spennende og interessant kurs ikke bare for oss som jobber med gjeldsrådgivning, men også for de som har et økonomisk ansvar. I tillegg er det et stort behov for gjeldsrådgivere, og jeg tror og håper at vi på sikt kan jobbe mer forebyggende når flere får denne type kompetanse. På den måten kan vi unngå at flere rammes av alvorlige økonomiske problemer.