Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Videreutdanning på nett er effektivt i en hektisk hverdag

Profilbilde av Tore Rønneberg

Muligheten til å reflektere grundigere rundt mål, metoder og elevenes læringsutbytte er det beste med å studere igjen. Det gir muligheten til å bli en bedre matematikklærer.

Tore Rønneberg

Matematikklærer på 7. trinn ved Auglend skole i Stavanger

Tore Rønneberg er matematikklærer på 7. trinn ved Auglend skole i Stavanger. Han har tatt videreutdanning på UiA.

Hvorfor var videreutdanning på UiA riktig for deg?

– Min førtseprioritet var matematikk 1.-7. på Universitetet i Stavanger for å gå på forelesninger og fysisk være tilstede i diskusjoner og samtaler. Nettstudiet ved UiA har vist seg som et godt alternativ. Først og fremst for å få muligheten til å ta en videreutdanning nå som jeg fikk muligheten i Stavanger kommune med redusert stilling og halvannen fast dag undervisningsfri til å studere. 

Hvordan har det vært å være en del av satsingen Kompetanse for kvalitet?

– Det beste har vært å ha fått tid innenfor arbeidstiden til å få delta i videoforelesninger med oppdatert kunnskap og budskap til oss lærere i matematikkfaget. Oppgaver og aktiviteter, med og uten elever, etter forelesningene har fått meg til å reflektere grundigere enn vanlig. Det har ført til endret egenpraksis – forhåpentligvis i positiv retning.

Hva er det viktigste du har fått ut av studiet?

– Generelt vil jeg si at muligheten til å reflektere grundigere rundt mål, metoder og elevenes læringsutbytte er det beste med å studere igjen. Det gir muligheten til å bli en bedre matematikklærer.

Hvordan var det å ta et studium der alt foregikk på nett?

– At alt foregår på nett gjør det effektivt. Du kan få så mye ut av det som mulig, og som du har kapasitet til. At det er effektivt gjør at det passer med familielivet og fritiden. For oss som småbarnsforeldre er min erfaring at jeg ikke blir tvunget til å sette alt annet på vent. Det blir selvfølgelig noe mer arbeid rett før levering av hovedarbeidskrav, men dette har jeg hatt mulighet til å starte på når det passet best for meg. 

Hva var det mest utfordrende?

– Når en står fast, og ikke forstår eller klarer å utføre oppgaver, kan det ta tid å få svar fra veileder og medstudenter. Diskusjon og tilbakemeldinger fra medstudenter er utfordrende ettersom alle jobber og leverer inn på ulike tider. Når vi da skal gå tilbake på noe som er ferdig, og få eller gi tilbakemelding tror jeg ikke noen av oss har tid til å gi så god kvalitet som mulig på tilbakemeldinger. 

Vil du anbefale andre å ta studiet?

– Ja jeg vil anbefale studiet. Det krever selvdisiplin men er effektivt. Jeg har også et godt inntrykk av veilederne.