Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Videreutdanning har gitt mersmak for videre studier

May Elin Frøyland

UiA har etablert effektive og målrettede studier som fint lar seg kombinere med å være i full jobb. Det er veldig lærerikt å studere sammen med andre studenter med ulike erfaringer og bakgrunn.

May Elin Frøyland

Vedlikeholdsingeniør hos Eramet Norway

 May Elin Frøyland jobber som vedlikeholdsingeniør hos Eramet Norway i Kvinesdal. Hun har maskinteknisk utdannelse og over 20 års erfaring i industrien. I år har hun tatt videreutdanning innen ledelse og styring på Handelshøyskolen ved UiA.

– Kursene i prosjektledelse og endringsledelse var svært aktuelle for meg i min jobb. Det var også viktig at det gikk på UiA, slik at det var kort reisevei for meg da jeg skulle på samlinger, sier Frøyland.

Har lært mye
Endringsledelse og organisasjonsendring vektlegger flere aspekter ved endringsprosesser i bedrifter.

Kurset er delt inn i tre hoveddeler:

  • Drivkreftene for endring og hva endring medfører
  • Former og strategier for endring
  • Ledelse av endringsprosesser og ulike ledelsesformer i endringsprosesser

– På kurset har jeg fått en bedre oversikt over de elementer som påvirker organisasjoner, sier Frøyland.

Kurset i prosjektledelse gir en innføring i de mest sentrale prinsippene ved prosjektledelse som planlegging, organisering og oppfølging av prosjekter, samt en praktisk innføring i metoder og verktøy ved prosjektarbeid. 

– Fra begge kursene har jeg fått en teoretisk tilnærming og forståelse som gjør meg i stand til å kunne løse praktiske utfordringer på en bedre måte. I kurset prosjektledelse har jeg lært nye metoder for å sikre effektiv og målrettet prosjektledelse, sier Frøyland.

Vil studere mer
Hun mener at det ikke var noe problem å kombinere jobb og utdanning med livet på hjemmebane.

– Jeg har planlagt og prioritert fritiden slik at jeg har fått nok tid til studier, sier Frøyland.

Kursene hun har tatt på UiA i år har gitt mersmak for videre studier.

– Det er veldig lærerikt å studere sammen med andre studenter med ulike erfaringer og bakgrunn. Jeg vil gjerne ta mer utdanning, og mitt mål er å ende opp med en master i teknologiledelse, sier Frøyland.

– Vil du anbefale andre å ta disse kursene?

– Jeg vil anbefale studiene til alle som har interesse og behov for disse fagene. UiA har etablert effektive og målrettede studier som fint lar seg kombinere med å være i full jobb. Vi har hatt en dyktig foreleser med praktiske erfaringer, og administrasjonen ved UiA fungerer utmerket slik at vi EVU studenter får nødvendig informasjon og støtte så studiene går effektivt, sier Frøyland.