Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tryggere i lærerrollen

Spesielt kunnskap om samfunn, historie og kultur har gitt meg en dypere og tryggere forståelse som gjør meg til en mye mer selvsikker lærer. Alle engelsklærere burde ta videreutdanning, det gir en ny giv!

Anja Turner

Lærer på Farsund ungdomsskole

- Jeg har fått bekreftet at mine metoder, vurderinger, krav og holdninger til faget er på riktig spor. Nå føler jeg at jeg har en faglig tyngde jeg manglet tidligere, forteller engelsklærer Anja Turner.

Til daglig jobber hun ved Farsund ungdomsskole og våren 2016 fullførte hun Engelsk 1 ved UiA. Turner forteller at hun har bodd i Engeland i flere år og har følt seg kompetent til å undervise i faget. Men når nå kravene til lærerens utdanning har endret seg og man må ha 60 studiepoeng for å undervise i engelsk på ungdomsskolen, er hun takknemlig for at hun kunne ta videreutdanning ved UiA.

- Spesielt kunnskap om samfunn, historie og kultur har gitt meg en dypere og tryggere forståelse som gjør meg til en mye mer selvsikker lærer. Jeg er også tryggere på fagstoffet når jeg nå underviser om Nord-Irland eller USA, sier Turner som startet på Engelsk 2 høsten 2016.

Engelsk 1 og 2 er del av programmet «Kompetanse for kvalitet», Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning for lærere. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse. En av målsettingene for kurset er at studentene skal kunne formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen.

- Gjennom kurset har jeg blitt enda tryggere på å velge andre innfallsvinkler, tekster og metoder enn å bare følge læreboka. En elev kom opp til meg etter en time og sa: «Hvordan klarer du å gjøre engelsk-timene så gøy?» Det sier vel noe om hvor engasjert og trygg jeg har blitt, sier Turner.

Og hun nøler ikke med å anbefale videreutdanning til andre engelsklærere.

- Det er utrolig dyktige og inspirerende forelesere. Du får interessant faglitteratur og skjønnlitteratur. Grammatikken kan være en utfordring, men den blir grundig gjennomgått på forelesningene. Så lenge man jobber med pensum, klarer man seg bra. Alle engelsklærere burde ta videreutdanning, det gir en ny giv! avslutter Turner.

Hun fullførte engelsk 1 våren 2016 og startet på engelsk 2 høsten 2016 (fullfører våren 2017).