Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Styrket kompetanse gjennom kurs

– Jeg tok videreutdanning for å utvikle meg og for å ha bedre kompetanse for å gjøre jobben min.

Renée Stormo

Førstekonsulent, Skatteetaten

Renée Stormo jobber som saksbehandler hos Skatteetaten, og har gjennom jobben tatt innfordringskursene som EVU-enheten ved Handelshøyskolen ved UiA tilbyr.

– Jeg tok videreutdanning for å utvikle meg og for å ha bedre kompetanse for å gjøre jobben min. Det er mange lover og regler innenfor tvangsinnfordring og det er en viktig del av jobben. Disse kursene er veldig relevante for jobben jeg gjør.

Kursene ble holdt høsten 2018 og våren 2019, gjennom samlinger i Oslo. Universitetslektorene Ole Dag Rike og Rune Kristen Stangeland fra Institutt for rettsvitenskap foreleste under kursene.

– Jeg opplevde gode kursholdere som var flinke til å gjøre faget spennende gjennom eksempler og historier, som førte til at vi fikk gode diskusjoner. Det at vi hadde spennende foredragsholdere som var interessert i jobben vår, gjorde at vi fikk lyst til å lese og at vi gjorde det bra på eksamenene våre. Skatteetaten er en stor instans, og det at vi var fra ulike divisjoner gjorde at vi lærte utrolig mye om ulike deler av innkreving og utvekslet kompetanse med hverandre.

Hun jobber daglig med innkrevingsoppgaver, med oppdragsgivere som blant annet Lånekassen, Politiet og Brønnøysundregisteret.

– Jeg bruker utdanningen hver dag i mitt arbeid. Innfordring av pengekrav er jo nøyaktig det som er jobben min. Jeg har også kontakt med de andre i etaten som gikk utdanningen sammen med meg. Innfordringskursene har gjort samhandlingen lettere på tvers av de ulike innkrevingsmiljøene.

Etter fullført kurs har hun fått en større forståelse av fagfeltet.

– Jeg føler at jeg har blitt tryggere på lover og regler, og hvordan jeg finner de rette å bruke til mine formål. Jeg føler også at jeg har en helt annen kompetanse på faget mitt etter denne utdanningen.

Har du noen tips til kommende eller nåværende studenter?

–Bruk hverandre, jobb sammen og les og jobb med oppgaver hver dag. Da får du mye bedre oversikt og utbytte av utdanningen.

Mer informasjon om Innfordringskursene finner du her:

Innfordring 1 – Pengekravsrett, mislighold og panterett (10 sp)

Innfordring 2 – Tvangsfullbyrdelse og selskapsrett (10 sp)

Innfordring 3 – Tvangsfullbyrdelse (realisasjon), gjeldsforhandling og konkurs (10 sp)