0
Hopp til hovedinnhold

- Studiet har vært en viktig inspirasjonskilde for videre arbeid

Å følge undervisningen i musikkteknologi har gjort at det har åpnet seg helt nye muligheter for meg i musikkfaget. Det meste av det jeg har lært kan jeg ta med meg rett inn i klasserommet.

Erik Bårdsen

Musikklærer

Hva har du studert og når?

Musikk 1-10, 2018-19

Hva har studiet betydd for deg?

Studiet har økt min kompetanse som musikklærer og det har vært en viktig inspirasjonskilde i det videre arbeidet. 

Fortell litt om studiet?

Kurset inneholdt tre deler; musikkdidaktikk, sang og gitar, og musikkteknologi. I alle tre delene ble vi møtt av særdeles dyktige, positive og engasjerte faglærere som på en god måte klarte å knytte undervisningen opp mot den praktiske jobben jeg har som musikklærer.

Samlingene inneholdt både forelesninger, gruppearbeid og praktisk arbeid, alltid med interessante og relevante temaer. Jeg fikk mulighet til å utvikle ferdighetene i akkompagnering på gitar, og det var lagt opp til et variert repertoar av sanger som jeg kan bruke i egen undervisning.

I musikkteknologi fikk vi en god innføring i appen GarageBand. Venneslaskolen har en stor pågående digital satsning der alle elevene har et læringsbrett i form av en Ipad. Å følge undervisningen i musikkteknologi har gjort at det har åpnet seg helt nye muligheter for meg i musikkfaget. Det meste av det jeg har lært kan jeg ta med meg rett inn i klasserommet.

Mellom hver samling leverte vi oppgaver i tilknytning til temaet vi hadde i den foregående samlingen. Det ble alltid gitt gode, profesjonelle og konstruktive tilbakemeldinger på oppgavene, både på det som var bra, og tips til forbedringer. Og faglærerne var alltid veldig imøtekomne og tilgjengelige i forhold til å gi veiledning mellom hver samling.

Hva er det viktigste du har lært fra studietiden?

Arbeidsmengden var lagt opp slik at det ikke var vanskelig å kombinere jobb og studier. Jeg har hatt stor nytte av å følge dette kurset.