Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

- Spennende og lærerikt studie

Portrettbilde

Går man med tanker om videreutdanning, men er usikker på hva man skal velge, er veilederutdanning ved UiA min anbefaling

Andreas Engebrethsen

Lærer ved Setesdal videregående skole

Hvorfor valgte du å studere veilederutdanning?

– Jeg har lenge vært veileder for praksisstudenter, samtidig som jeg som lærer gjennomfører ulike former for veiledning nærmest daglig sammen med elever og kollegaer. I dette arbeidet har jeg savnet en faglig forankring, dypere kunnskap og hjelp til struktur og metoder for å øke kvaliteten på veiledningsarbeidet. Jeg ble anbefalt å studere veiledning, og fant dette studiet gjennom videreutdanningsordningen til Udir (Utdanningsdirektoratet).

Hvordan opplevde du studiet?

– Jeg opplevde studiet som utrolig spennende og lærerikt. Pensum er dagsaktuelt og praktisk rettet, og foreleserne er blant de fremste i sitt fag og presenterer fagstoffet på en utmerket måte. Kombinasjonen av forelesninger, øvelser og oppgaver bidro til at jeg har utviklet meg som veileder på alle områder. Jeg mener også at studiet passer for alle enten man har liten eller stor erfaring med veiledning. Faglærerne arbeider individuelt med hver student, er raske med konstruktive tilbakemeldinger og skaper tidlig en trygghet som gjør at man våger å utfordre seg selv på egne svakheter. I den grad man kan veie ulike studier mot hverandre er dette det beste jeg har gjennomført.

Hva trenger praksisstudentene du veileder?

– Studenter er forskjellige, men jeg opplever at alle trenger å bli møtt med respekt og tillit. Praksis i skolen kan være krevende for studentene og jeg opplever det som viktig at de får rom og trygghet til å utforske egen praksis, utfordringer tilpasset deres nivå og tid til refleksjon rundt handling. Kunnskap og ferdigheter innen veiledning gir meg mye større tyngde i arbeidet som tilrettelegger for at studentene skal finne sin egen lærerrolle.

Studiet er lagt opp til veiledning både rettet mot studenter og kolleger – opplever du at det også er relevant å ha kompetanse når det gjelder kollegaveiledning?

– I mitt yrke som lærer er kompetanse innen kollegaveiledning helt sentralt. Kollegaveiledning foregår i mange ulike former, fra formelle gruppesamtaler til uformelle samtaler over lunsjbordet, og er utrolig viktig for at lærere skal fungere i arbeidet. Utfordringer, tvil og suksesshistorier kan og bør luftes med nære kollegaer for å utvikle seg videre, og i det hele tatt overleve i yrket.

Hva vil du si til lærere som vurderer å søke om plass på veilederutdanningen?

– Det er bare å melde seg på. Studiet kan virkelig anbefales! Jeg hevder tydelig at dette studiet gir et stort faglig utbytte og praktisk kunnskap som helt klart har gjort meg til en bedre veileder og lærer. Går man med tanker om videreutdanning, men er usikker på hva man skal velge, er veilederutdanning ved UiA min anbefaling.