Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Slik blir du en god leder

Martin Ytreland, foto.

Med Master i ledelse blir man utrustet med verktøy som gjør det lettere å møte nye utfordringer i arbeidshverdagen. Jeg har allerede blitt en mye bedre leder av å benytte meg av teorikunnskapen jeg har fått gjennom dette studiet

Martin Ytreland

Enhetsleder ved sykehjemmet Sauherad Bygdeheim i Midt-Telemark

Enten du vil være favoritt til ledige lederstillinger eller bedre utføre lederrollen du allerede har, vil Erfaringsbasert Master i ledelse ved UiA gi deg kompetansen du behøver for å lykkes.

– Det er mange som innehar lederroller uten å besitte den kompetansen som trengs for å gjøre en best mulig jobb. Med Master i ledelse blir man utrustet med verktøy som gjør det lettere å møte nye utfordringer i arbeidshverdagen. Jeg har allerede blitt en mye bedre leder av å benytte meg av teorikunnskapen jeg har fått gjennom dette studiet, forklarer Martin Ytreland, som er enhetsleder ved sykehjemmet Sauherad Bygdeheim i Midt-Telemark. 

Bli trygg i lederrollen

Martin begynte på Master i ledelse ved UiA i 2012 etter et tips fra andre i kommunen som hadde tatt studiet, og er nå i ferd med å ta spesialisering i Helseledelse. Han omtaler studiet som «lærerikt, relevant og veldig spennende», og får støtte fra Gro Slåttelid, undervisningsinspektør ved Aspervika skole i Sandnes. 

Gro Slåttelid

– Studiet gir bedre forutsetninger for å kunne håndtere arbeidslivets krav om endring, utvikling og innovasjon. Jeg hadde lyst å utvikle meg som leder og her får jeg kunnskap som gjør meg tryggere i rollen. Obligatoriske emner som juss og økonomisk styring gir en solid, faglig basis og spesialiseringen skaper en dypere forståelse, beskriver Gro, som begynte på studiet i fjor vår.

Kunnskap + erfaring = ledelse

Det at Master i ledelse er erfaringsbasert vil si at UiA kombinerer forskningsbasert kunnskap med studentenes egne erfaringer fra jobben. 
– Det stilles krav om minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning, noe som er verdifullt både fordi man da har kunnskap om arbeidet, og fordi man lærer ekstremt mye av å utveksle erfaringer og diskutere utfordringer med likesinnede. Det er fort gjort å ende i en boble om man kun gjør jobben fra dag til dag, men gjennom påfyll av kunnskap og erfaringsutveksling får man et vidsyn som gir oversikt og evne til å foreta riktige grep som leder, forteller Martin. 

Fra travel flyplass til Sauherad-sykehjem

Høsten 2013 var Martin og medstudentene på studietur til UC Berkeley. 
– Det var kjempespennende. Her fikk vi intensiv undervisning ved universitetet i en uke, og fikk der innsyn i mange ulike perspektiver på ledelse. Vi var i tillegg på ekskursjon til Innovation House Norway i Silicon Valley og var også på besøk på en av verdens travleste flyplasser, San Francisco International Airport, hvor vi lærte om viktigheten av å lage god stemning på jobb. Selv om dette rent størrelsesmessig ikke er direkte sammenlignbart med min rolle som enhetsleder på et lite sykehjem i Sauherad, er det ikke tvil om at mye av ledelsesteorien kan overføres og derfor var det en veldig gøyal og lærerik tur, smiler han.

Fleksible løsninger gjør studiet attraktivt

Master i ledelse er et deltidsstudium som kandidater vanligvis tar over 3,5 til 4,5 år, med ti studiepoeng hvert semester. Men siden UiA tar hensyn til tidligere utdanning, kan man redusere omfanget. 
– Jeg hadde allerede tatt Den Nasjonale Rektorskolen, og fikk innpass for fagene derfra i min spesialisering i Skoleledelse, noe som gjør at jeg kan ta mastergraden på kortere tid. Fleksibiliteten i studiet, der vi kun har 2-3 dager i løpet av semesteret med intensive samlinger på studiestedet, gjør at det går helt fint å kombinere Master i ledelse med en fulltidsstilling. Det krever litt innsats i helger og gir ikke rom for å lese mye annet enn faglitteratur, men det er definitivt verdt det, smiler Gro.

Bedre ledere er bra for alle

Martin og Gro tror mange ansatte i både offentlige og private virksomheter kunne hatt godt av kompetanse som gjør dem bedre stilt til å gjøre en skikkelig jobb i lederrollen. 
– Dette er noe som kommer både bedriften, arbeidstakeren, andre ansatte og samfunnet som helhet til gode. Alle som sitter som ledere vil nyte svært godt av å ha mer teori i bunnen, og det får man definitivt ved å ta Erfaringsbasert Master i ledelse ved UiA, påpeker Martin.
– For meg har dette studiet vært veldig nyttig og utviklende, og jeg anbefaler Master i ledelse ved UiA på det sterkeste til dem som ønsker å bli en god leder, avslutter Gro.

Les mer om master i ledelse.