Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

- Morgendagens skole starter med dagens lærere

Gro Marit Øya, foto.

- De nye faglige kravene som stilles til nyutdannede lærere angår også oss som allerede er lærere. Selv trengte jeg mer tyngde i norskfaget.

Gro-Marit Øia

Kontaktlærer på 8. trinn på Stuenes skole

Hun var ferdig utdannet allmennlærer i 2000, og har jobbet som lærer i 14 år. I mellomtiden har hun fått familie og barn, og videre studier har ikke latt seg kombinere før nå. Nå tar hun Norsk 2 som er en del av Utdanningsdirektoratets satsning på videreutdanning av lærere, Kompetanse for kvalitet.

- Det er mye fokus på den faglige kompetansen lærere bør ha for tiden, og jeg hadde bare en halvårsenhet i norsk. Grunnskolen vil jo helst at vi har en årsenhet for å undervise, og på videregående enda mer. Barna har begynt å sove hele natta nå, så da tenkte jeg at tiden var inne for mer videreutdanning.

Hun opplever at mye av det hun har lært er direkte overførbart til jobben og egen undervisning.

- Vi har gjennomført egne undervisningsopplegg, der det didaktiske er veldig konkret. Det er bare å bytte ut, regulere og endre litt på innholdet i det vi har lært, så kan det tilpasses mitt eget opplegg. Diktanalyse har for eksempel for meg vært en stor og farlig klump jeg ikke helt har fått taket på. Gjennom studiet har jeg fått en ny innfallsvinkel på hvordan jeg kan håndtere dette, og nå skal jeg faktisk skrive semesteroppgave der jeg har valgt diktanalyse som tema. Det hadde jeg ikke trodd før jeg begynte!

Hun trekker fram fleksibiliteten i videreutdanningen, når hun snakker om studiet.

- At forelesningene blir lagt ut på nett er veldig bra – da kan man se dem når det passer, se sekvenser om igjen og repetere før eksamen. Jeg liker forelesningsformen, og får mye ut av det. Modellen med en fem dagers samling i halvåret fungerer veldig bra. Hvis jeg skal trekke fram én spesiell opplevelse fra samlingen, er det forfatterbesøket. Det var både inspirerende og motiverende, hun ga mye av seg selv og det ga oss som hørte på mye.