0
Hopp til hovedinnhold

- Mentorordning for folk som jobber med mennesker

- Alle som jobber med mennesker burde hatt en slik mentorordning.

Ruth Lian

Sosionom

Sammen med kollega og fagleder Marit Helberg Langeland i Søgne og Songdalen barneverntjeneste tar hun videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved Universitetet i Agder.

- Alle som jobber med mennesker burde hatt en slik mentorordning. I mange sosialfaglige yrker er det lett å bli personlig belastet. Vi har en travel hverdag, og møter mange mennesker i krise. I mange slike yrker møter en også mye kritikk, og på grunn av personvernhensyn kan man ikke forsvare seg. Da er det viktig å være trygg i jobben; klare å forholde seg både profesjonelt og være et menneske når en møter andre mennesker. Det er en kunst. Det er da en er profesjonell, sier Ruth Lian.

Hun forteller at videreutdanningen gir kompetanse til å veilede kolleger, og spesielt nyansatte, slik at de blir bedre og tryggere i jobben. Målet er at alle ansatte skal utvikle seg, unngå mental slitasje og stå lengre i jobben. Gevinsten av at Ruth Lian og Marit Helberg Langeland tar videreutdanningen kommer dermed hele avdelingen til gode.

Ruth Lian gjennomførte det første av to kurs i Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning høsten 2013. Oppgaven hun skrev i kurset tok utgangspunkt i en reell veiledningssamtale med en kollega, og hun fikk flere aha-opplevelser.

- I veiledningssamtalen snakker vi om disse utfordringene som er i jobben, hvilke holdninger vi har til både klienter og hverandre som kolleger, hvordan vi møter hverandre, og hvilken ballast vi tar med oss hjem privat til familien. Det er veldig godt å kunne sette av tid til å snakke om disse tingene – ikke bare fag – men forholdene knyttet til jobben. Det er så lett å finne grunner til at folk slutter i jobbene sine; dette handler om å finne grunnene til å fortsette i jobben. Jeg er sikker på at det både forebygger sykemeldinger, gir inspirasjon og bedre engasjement.

Enhetsleder Liv Turid Naglestad er helt enig.

- Jeg ønsker denne kompetansen i avdelingen, og mener det er en viktig funksjon: Vi er avhengige av å gi nyansatte god opplæring, ivareta ansatte, og legge til rette for at de holder ut i stillingen. Det å ha en mentorordning, eller fadderordning, for nyansatte er en del av målsettinga vår – og dette er et tiltak for å nå det målet. At dette ligger i retningslinjene fra departementet, og at målsettinga er vedtatt i kommunestyret, gjør det enklere for meg å prioritere det. Jeg skal rapportere på dette, og da er det lettere å sette av tid og ressurser til det.

Ruth Lian forteller at denne støtten har vært helt avgjørende.

- Jeg tror man er helt avhengig av at lederen støtter opp om både utdanningen og selve veiledningen, og jeg mener det er en stor fordel å være to kolleger som tar utdanningen sammen, som kan drøfte og bistå hverandre. Leder må anerkjenne at dette er et viktig felt, ellers får man ikke tid i en travel hverdag til å følge opp verken studiet eller selve veiledningen – implementeringen – på arbeidsplassen. Jeg er veldig glad for at vi har denne støtten. En veiledningssamtale bør anses like viktig som en klientsamtale – med mindre det er noe akutt, mener Ruth Lian.