Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

- Læringskurven har vært bratt

Knut Marcus Henriksen, foto.

Nå som jeg er i ferd med å gjennomføre MBA-graden ønsker jeg tilgang på de ressursene og kontaktene som et universitet tilbyr.

Knut Marcus Henriksen

Business Intelligence Developer i Cameron

Hvorfor ønsket du å ta en MBA? 

Jeg har tidligere gjennomført en Bachelor i Informasjonsteknologi og en Master i Informasjonssystemer. De siste 15 årene har jeg jobbet i grensesnittet mellom forretning og teknologi på et operasjonelt nivå i ulike bransjer på Sørlandet.

Tanken min med MBA-graden på kort sikt var å få bedre innsikt på det forretningsmessige planet i ulike bransjer, for å være i stand til å utføre en bedre jobb der jeg jobber i dag. Når arbeidsgiver var positiv til å sponse utdannelsen, var dette en mulighet jeg ikke ville takke nei til.

På lengre sikt har jeg et ønske om å jobbe med rådgivning innenfor virksomhetsstyring og endringsledelse på et strategisk nivå. Jeg har også et langsiktig mål om å etablere en egen forretning. Jeg tenkte at en MBA-grad vil gi meg mulighet til å nå begge disse målene. MBA-graden kombinert med tidligere studier gir meg den kunnskapen og bredden jeg trenger for å kjempe om spennende stillinger i arbeidslivet på Sørlandet i årene fremover.

Hvordan har du lagt opp gjennomføringen av ditt MBA-studium på UiA?

Jeg startet høsten 2014 og skal være ferdig med masteroppgaven nå til jul 2017. Om en har gjennomført en mastergrad tidligere, og fagene er relevante, kan opptil to valgfag på MBA-graden bli godkjente. I mitt tilfelle fikk jeg godkjent ett, og fikk dermed redusert utdanningstiden. Jeg jobber 100% og har ikke kapasitet til mer en ett fag i semesteret. Dagene for samlingene blir kommunisert ut i god tid i forveien slik at det kan planlegges inn i kalenderen på jobben. Utenom samlingene har jeg satt av noen kvelder for å dra igjennom litteraturen og jobbe med innleveringsoppgavene. I uken før eksamen har jeg kommunisert både hjemme og på jobb at jeg går inn i en hektisk periode og det har både familie og kolleger hatt forståelse for.

Hva har du lært av MBA-studiet?

Det er vanskelig å trekke frem alt og fagene er godt beskrevet på UiAs hjemmesider, men noen momenter vil jeg trekke frem av det jeg har studert:

Strategifaget gir deg innsikt i sentrale begreper og teori knyttet til strategi samt modeller tilknyttet konkurranse, posisjonering og verdisystemer. Faget har også fokus på sammenheng mellom strategi, økonomisk styring, effektivitet og innovasjon.

Endringsledelse gir deg kunnskap til å anvende og forstå ulike perspektiver på endring i en organisasjon.

Forsyningsledelse har fokuset på risiko i verdikjeden, kunnskap om hvordan bedrifter kan operere i leverandørmarkedet samt hvordan innkjøpsvirksomheter kan styre sine forsyningsaktivteter ved hjelp av strategier og tiltak.

De to økonomifagene har gitt meg et løft på grunnleggende kunnskap om bokføringer, varelager, skatt, resultatregnskap, finansregnskap samt jus og etikk knyttet til dette. Studiet går i detalj på bidrag, selvkost og abc-kalkyler og gir informasjon om beslutningsrelevante kostnader som påvirker investeringer.

MBA-studiet endres kontinuerlig, fag kommer og går etter behov. Jeg ser nå at entreprenørskapet fremheves gjennom to nye studier, og dette er fag jeg vurder å ta i etterkant av fullført studie.

Jeg vil også fremheve at diskusjonene under samlingene bidrar til å se problemstillinger fra ulike bransjer på Sørlandet, og de diskusjonene og eksemplene som trekkes frem er et svært godt supplement til teorien som gjennomgås.

Hvordan har det du har lært fått følger for den jobben du gjør for arbeidsgiveren din?

Jeg jobber i dag med Information Management, herunder utvikling av datavarehus og Business Intelligence. Det innebærer å benytte data som en strategisk ressurs i selskapet for å fremme faktabaserte beslutninger både på det operasjonelle og strategiske planet. På kort sikt har MBA-graden gitt meg kunnskap om prosesser på forretningssiden i ulike bransjer som har ulike utfordringer og risiko.

Hvordan var det å gå tilbake til skolebenken? 

Jeg har trivdes godt på forelesningene og samlingene på UiA. Samlingene gir variasjon i hverdagen og det er hyggelig å danne nye bekjentskaper - bygge nettverk. Jeg tror det er viktig å være svært motivert i starten av studiet da motivasjonen blir testet underveis. Det kan være lurt å ha en klar strategi for hvorfor en gjennomfører studiet før en starter, og repetere denne underveis.

Nå som jeg er i ferd med å gjennomføre MBA-graden ønsker jeg tilgang på de ressursene og kontaktene som et universitet tilbyr. Det å ha et sugerør inn i den forskningsdatabasen de ansatte og biblioteket utgjør på UiA mener jeg enhver arbeidsgiver og arbeidstaker har god nytte av.

Har studiet vært lett å tilpasse i forhold til arbeidshverdagen?

Det har variert i studieperioden. Familiestiftelse og store prosjekter på jobb underveis i studiene medført at jeg har måttet redusere mine egne forventninger til prestasjoner på studiene. Læringskurven har uansett vært bratt på alle plan, og det må være det viktigste. Samlingene er lagt opp til om lag to dager per måned. Det har vært uproblematisk å gjennomføre dette for meg. Planlegging er nøkkelen.

Hva har vært positivt i møte med UiA som tilbyder av Etter- og videreutdanning?

  • Det er lett å holde seg oppdatert. Det er blitt lagt ut utfyllende informasjon, og både forelesere og administrasjon har vært tilgjengelige ved spørsmål.
  • Foreleserne holder høy kvalitet, både ansatte på UIA og gjesteforelesere. De klarer å operasjonalisere teoriene vi gjennomgår med praktiske eksempler fra næringslivet som studentene kan realisere seg til.
  • Studiene benytter seg kun av de siste bøkene.
  • UiA har flotte fasiliteter hvor studentene kan benytte bibliotek, samhandlingsrom og kantiner. Forelesningssalene er bra.

Hva har vært det beste?

Det beste vil være når jeg leverer masteroppgaven og mottar diplomet.