Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Lærerik videreutdanning om jus i skoleverket

Profilbilde av Trond Hansen

Utdannings- og arbeidsrett er en videreutdanning som har satt meg bedre i stand til å løse sakene som kommer på mitt bord.

Trond Hansen

Avdelingsleder for bygg og anleggsteknikk ved Tangen videregående skole

På Tangen videregående skole jobber Trond Hansen som avdelingsleder for undervisningsprogrammet i bygg og anleggsteknikk. Avdelingen hans har 31 ansatte.

– I de senere årene har jeg opplevd at jus har blitt en større del av arbeidshverdagen. Jeg kommer stadig opp i juridiske problemstillinger hvor det å være opplest og utdannet innenfor det juridiske i skolen blir mer og mer viktig, sier Hansen.

Har lært mye av casearbeid
Hansen trekker frem reelle caser med arbeidsnære problemstillinger som et lærerikt aspekt ved undervisningen i utdannings- og arbeidsrett.

– Det har vært bra å få muligheten til å fordype seg i dette på en annen måte enn jeg har kunnet i arbeidshverdagen min. Spesielt å jobbe med caser om paragraf 9A i opplæringsloven har vært veldig matnyttig. Både det å jobbe med dem i grupper, og dialogen i fellesskap etterpå om hvordan casene ble løst, sier Hansen.

Gode forelesere og mye erfaringsutveksling
På kurset er det flere forelesere med både juridisk og pedagogisk bakgrunn. I tillegg er det variasjoner i deltakerne som bidrar til nyttig erfaringsutveksling mellom personer med ulik bakgrunn, og fra ulike stillinger i skoleverket.

– Jeg har fått mye kompetanse fra forelesere og gjennom erfaringsutveksling med de andre. Det er jo mange tiår av skoleledererfaring på kurset, og det ligger enormt mye kompetanse der som vi alle får ta del i når vi snakker om hvordan vi løser oppgavene, sier Hansen.

Nyttig juridisk metode
Hansen trekker frem arbeidet med juridisk metode som spesielt nyttig i hans arbeidshverdag. I kurset har deltakerne hatt tilgang til Lovdata Pro som gir et vidt innblikk i lovverket gjennom tidligere dommer og rettsuttalelser.

– Det har vært svært nyttig å kunne se hvordan saker har vært løst i rettsapparatet tidligere. Dette gav meg flere aha-opplevelser og bedre muligheter til å belyse saker og begrunne avgjørelser basert på tidligere rettspraksis enn jeg har hatt tidligere. Dette kommer jeg absolutt til å få bruk for i min jobb, sier Hansen.

Må ha kapasitet for å ta videreutdanning
Det har gått greit for Hansen å kombinere videreutdanning med lederjobben sin. Men det har kostet tid og krefter, og han mener det er nødvendig å vite at man har kapasitet til å gjennomføre før man starter.

–Når jeg først startet på dette var jeg opptatt av å ha tid til å gjøre mitt beste for å vite at jeg ikke bare satt igjen med et papir på at jeg har fullført, men også ny kunnskap og kompetanse. I den jobben jeg har er det nødvendig å oppdatere seg med jevne mellomrom, og det har vært lærerikt og interessant, sier Hansen.

– Vil du anbefale studiet til andre i lik situasjon som deg?

– Ja, det vil jeg absolutt gjøre. Det er ganske mye av det vi jobber med i norsk utdanning som har med seg juridiske problemstillinger. Som skoleleder er man ofte involvert i krevende saker hvor man trenger oppdatert kunnskap om lovverk og rettigheter. Utdannings- og arbeidsrett er en videreutdanning som har satt meg bedre i stand til å løse sakene som kommer på mitt bord, avslutter Hansen.