Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kunnskap skaper trygghet i møte med den alvorlig syke

Har du interesse for palliasjon, så søk! Her er noe å ta med seg videre for enhver som jobber med pasienter og pårørende

Heidi Mork Reusmann

Sykepleier på Kommunal Øyeblikkelig Hjelp-avdeling (KØH), Arendal kommune

Hvorfor valgte du å studere lindrende omsorg?

Helt siden jeg begynte å jobbe i 1991 har jeg vært interessert i å utøve en god omsorg for de pasientene som nærmer seg døden. Å kunne være der sammen med pasienten og deres pårørende og, om mulig, bidra til at de får en så god og verdig avslutning på livet, har alltid vært viktig for meg. Etter mange år med praktisk erfaring, var det nå tid for å gi meg oppdatert kunnskap om faget. Ved å øke kompetansen kunne jeg bli enda tryggere jobben som sykepleier, og utøve bedre lindrende omsorg til både pasient og pårørende.

Hvorfor valgte du å studere ved UiA?

Ut fra mitt bosted så var det naturlig å velge UiA. Da kunne jeg lett kombinere jobb og studier, uten for stor belastning på tid og økonomi. Det var også positivt at studiet på 30 studiepoeng gikk over to år.

Hvordan er det å studere hos oss?

UiA er et trivelig studiested med nye og moderne lokaler, fin kantine og godt med parkeringsplasser. Det har vært lett å finne seg til rette og trives på UiA de dagene jeg har vært der på undervisning.

Hvordan opplever du studiets relevans for jobben din?

Studiet favner bredt, med undervisning om grunnleggende palliasjon, etikk, kommunikasjon, lovverk, symptomkartlegging og lindring, og organisering av tjenesten, for å nevne noe. Mye av undervisningen er relatert til ulike krefttyper, men også om nevrologiske sykdommer, organsvikt og kognitiv svikt. Det betyr at det er mye forskjellig en får undervisning om, og det er absolutt relevant i min jobb. Men skulle jeg ønske meg noe, så er det mer fokus på palliasjon til den aldrende befolkningen som jeg møter daglig.

Hvilke forventninger hadde du til studiet?

Jeg hadde forventninger om gode undervisningsdager på UiA, og inspirasjon til å selv søke kunnskap om fagfeltet. Som resultat ønsket jeg å bli tryggere i møte med pasient og pårørende, og å kunne være en ressurs i palliasjon på mitt arbeidssted.

Hva synes du om måten studiet er lagt opp på?

Det er veldig flott å kunne møtes på UiA for undervisning. På den måten får jeg få treffe medstudenter og utveksle utfordringer og erfaringer. Samtidig kan jeg når som helst ta kontakt med koordinatoren for studiet dersom jeg har spørsmål om oppgaver og studiekrav. Det føles veldig trygt!

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

Det viktigste for meg er at jeg har fått en stødig plattform å stå på når det gjelder å se hvem som kan ha nytte av en palliativ tilnærming, og hvordan den kan utøves i praksis. Jeg har fått en annen holdning til det å ha en pasientsentret og helhetlig tilnærming, og hvor viktige pårørende er. Fokuset på god symptomlindring er bedre, og jeg er mer observant på etiske utfordringer og selvfølgelig pasientens livskvalitet.  På bakgrunn av studiet skal jeg også ha noe undervisning og refleksjon på jobb rundt palliativ behandling.

Har du noen tips til andre som vurderer å ta studiet?

Har du interesse for palliasjon, så søk! Her er noe å ta med seg videre for enhver som jobber med pasienter og pårørende. Kunnskap skaper trygghet i møte med den alvorlig syke.