Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kultur for kompetanseheving

Portrett av student, grunnleggende bedriftsøkonomi (foto)

Det er masse å lære for de som jobber med økonomi, men som ikke har utdannelse innen faget.

Vidar Fiskaa

Director Service, Marine and Construction Arbeidsgiver: National Oilwell Varco

Hvorfor valgte du å studere grunnleggende bedriftsøkonomi?

– Jeg ønsket faglig påfyll og mer kunnskap om økonomifaget. Så ønsket jeg å formalisere kunnskapen rundt et fagfelt som er en del av det jeg jobber med. Det er veldig fint å få bedre forståelse for hva som bør ligge bak beslutninger som blir tatt.

Hvordan opplevde du studiets relevans for jobben din?

– Analyse av regnskap, og det som går på beslutninger og investeringer er veldig nyttig. Jeg har blant annet budsjettansvar, og med det ligger det også en del strategiske beslutninger bak. Det er krevende tider for bransjen, og det er viktig med finansiell kontroll til enhver tid.

Hvilke forventninger hadde du til studiet, og ble de oppfylt?

– Forventningene ble oppfylt. Jeg forventet å lære en del begrep og få inn det grunnleggende. Jeg merker nå at det som er litt mer avansert innen økonomifaget i selskapet jeg jobber i, faller mer på plass når jeg nå har lært mer om det grunnleggende.

Hva synes du om måten studiet var lagt opp på?

– Foreleseren la det opp på en god pedagogisk måte. Han forberedte oss på at det kan oppleves som mye input underveis, men at ved å jobbe med faget mellom samlingene, så vil forståelsen komme etter hvert. Det stemte! Det ble lagt opp til flere korte samlinger, som fungerte veldig bra og opplevdes overkommelig. I tillegg var foreleser tilgjengelig til noen mer uformelle kveldssamlinger hvor han stilte seg til disposisjon for spørsmål.

Hvordan har det fungert å kombinere full jobb med videreutdanning?

– Det har vært veldig hektisk, men det lar seg jo kombinere. Jeg har tre små barn og kone som er lærer og som også studerer ved siden av full jobb. Det krevde at jeg måtte endre noen rutiner og bruke kvelder til å jobbe med faget.

Hva trenger du av tilrettelegging fra arbeidsgiver?

– Jeg har fleksibel arbeidsgiver, som også lot meg bruke noe av arbeidstiden på å forberede meg før samling. De er flinke til å legge til rette og det er blitt litt kultur for å ta kompetanseheving hos oss. Det smitter jo over på andre hvis noen studerer, og mange sier at kanskje jeg også burde tatt noe. Til våren har jeg fått plass på et annet tilbud fra Ledelse og styring-pakken til UiA, Strategi, innovasjon og forretningsutvikling i en digital tid. Det tror jeg blir veldig interessant, og ikke minst relevant.

Har du noen tips til andre som vurderer å ta studiet?

–  Det er lagt opp til at folk i jobb skal kunne ta studiet. Hvis du vurderer å studere, vil jeg si at det bare er å hive seg ut i det. Det er masse å lære for de som jobber med økonomi, men som ikke har utdannelse innen faget.