Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

- Jeg har stjålet som ravnen etter samtaler med de andre studentene

Bonusen er alle de kontaktene du får knyttet underveis.

Svein-Inge Arnesen Sørbø

Avdelingsleder Storhaugbarnehagene

Svein-Inge Arnesen Sørbø krysset fylkesgrensene for å gjennomføre styrerutdanningen på Universitetet i Agder. Som avdelingsleder i Stavanger og som student som ble rammet av covid-restriksjoner, så fikk han kjent på de fleste aspektene ved videreutdanninger.

Totalt sett er han godt fornøyd med tilbudet og trekker spesielt frem økt forståelse for det å være en leder, økt faglig og sosialt nettverk og god arbeidslivsrelevans.

Stor verdi i arbeidshverdagen
Sørbø forteller at styrerutdanningen har vært til stor nytte i hans egen arbeidshverdag, fra de små detaljene til oversikt over det store bildet.

- All undervisning har vært svært praksisrelevant og mye er tatt i bruk i hverdagen. Alt fra implementeringsarbeid til juss. Det viktigste læringsutbyttet jeg tar med meg er den økte kunnskapen om å jobbe helhetlig. At vi må være orientert på verden samtidig som vi har fullt fokus på dem vi jobber sammen med, forteller han. 

Forske på egen arbeidsplass
Som en del av utdanningen skal studentene forske på sin egen arbeidsplass. Dette var en erfaring som virkelig viste gode praksiser og forbedringspotensial.

 - Det var lærerikt, grusomt og spennende. Lærerikt da man kan komme raskt i gang med tiltak der det behøves. Tiltakene gjennomføres med ny og gammel kunnskap. Grusomt fordi man får servert sine egne feilskjær. Spennende fordi man jobber med og for mennesker som alle reagerer på forskjellig vis, utdyper Sørbø.

Møtet med andre styrere opplevde han som svært viktig. Det var et stort spenn i erfaringer og kompetanseområder blant styrerne, noe Sørbø visste å ta til seg.

 - Jeg har stjålet som ravnen etter samtaler med de andre studentene. Alt fra prosjekter til dialogtriks og møtestrukturer. 

Studietur til Berkeley – en unik mulighet
Alle studenter ved styrerutdanningen får tilbud om et utenlandsopphold i California ved UC Berkeley. Sørbø ser på dette som et unikt og spennende tilbud som alle som kan bør benytte seg av.

- Forelesningene ved UC Berkeley var engasjerende, inspirerende og lærerike. Turen hadde et tettpakket program som ga oss et godt innblikk i hvordan det er å være student ved et universitet av et slikt format, livet i Bay Area og barnehagepolitikken i USA.

- Foreleserne hadde variert bakgrunn og kompetanse på vidt forskjellige felt som alle var knyttet opp mot vårt studium, forteller han.

Økt faglig kompetanse – fysiske samlinger var best
Sørbø viser til at du får en bred forståelse av det å være leder og hvordan barnehagene er posisjonert i samfunnet gjennom styrerutdanningen. Den faglige kompetansen er praktisk rettet og klar til bruk på egen arbeidsplass.

Kullet til Sørbø ble rammet av en oppblomstring av covid og dermed var det blanding av fysiske og digitale samlinger for studentene. Det har vært bred enighet blant studentene om at de fysiske samlingene har vært å foretrekke. Sørbøs favorittlokasjon var campus.

- Vi har under hele studiet blitt anbefalt å knytte relasjoner med studenter fra andre kommuner enn vår egen, noe som har vist seg å være lettest på de fysiske samlingene der vi er sammen på frokost, lunsj og middag, sier han.

Det sosiale aspektet og kompetanseutvekslingen som skjer utenom forelesningene er svært viktig.

- Bonusen er alle de kontakter du får knyttet underveis, avslutter Sørbø.