0
Hopp til hovedinnhold

- Har utviklet meg som musikklærer

Inger Tora Solstad

Jeg har kommet inn i ordningen til Utdanningsdirektoratet, Kompetanse for kvalitet og det er gull verdt.

Inger Tora Solstad

Lærer, Risør barneskole

- Studiet har gitt meg kunnskap og verktøy som jeg har tatt rett inn i klasserommet, sier lærer Inger Tora Solstad.

Til daglig underviser hun i musikk på 7. trinn på Risør barneskole. Ettersom skolen manglet musikklærere og ønsket å heve kompetansen på dette området, fikk Solstad muligheten til å studere «Musikk 1.-10. trinn» ved Universitetet i Agder. Studiet er en del av satsningen Utdanningsdirektoratet har på skole og barnehage frem mot 2020; Kompetanse for kvalitet

Målet med musikkstudiet er å gi studentene ny kunnskap, pedagogiske verktøy og praksis slik at elevene i skolen får gode musikalske læreprosesser og musikkopplevelser. Refleksjon omkring praksis og utvikling av undervisningsopplegg står sentralt. Studentene får veiledning og utfordres til å utvikle seg som musikklærere.

-Jeg har lært mye, blant annet om hvordan man lærer elevene å spille gitar på en pedagogisk måte, men også om det å spille sammen i band. Det har vært nyttig og veldig overførbart til min praksis som lærer, forteller Solstad.

Teknologi i musikkundervisningen

I tillegg til å ha fokus på sang og musikk, får lærerne trening i å anvende musikkteknologi i undervisningen. Og nettopp musikkteknologi er et område i stor utvikling. «Musikk for 1.-10. trinn» fokuserer på bruk av datamaskiner og musikkteknologiske verktøy ved fremføring av musikk, til komponering, redigering, miksing og ferdigstillelse av opptak. Solstad roser studiets praktiske tilnærming til dette feltet.

-Studiet gir god opplæring i bruk av digitale verktøy for musikkredigering. Metodene vi lærer kan brukes sammen med elevene i klasserommet og kan gjøre dem bedre i stand til selv å beherske innspillings- og mikseprogrammer, forteller hun. Universitetslektor Tore Bråthen som underviser i musikkteknologi er imponert over studentene sine.

-De har hatt en bratt læringskurve og har lært utrolig mye på kort tid. Det er veldig inspirerende for meg som lærer at studentene er så engasjerte og nysgjerrige. Bråthen opplever også at skolene følger med i tiden og legger til rette for musikk i undervisningen.

- Det er veldig godt å se at teknologi blir tatt på alvor i skoleverket. Mange har investert i godt utstyr og det virker som studentene våre blir fulgt godt opp på arbeidsplassen, legger han til.

Fleksibel undervisning

Gjennom tilbudene under ordningen Kompetanse for kvalitet får lærerne tilbud om en vikarordning; de får fristilt en dag i uken hvor de kan fokusere fullt på studiene.

- Jeg har kommet inn i ordningen til Utdanningsdirektoratet, Kompetanse for kvalitet og det er gull verdt. Jeg tenker det er viktig at lærere får denne muligheten, forteller Solstad. Hun setter særlig pris på at undervisningen på studiet er fleksibelt lagt opp med tre samlinger i semesteret. I tillegg legger faglærer ut opplæringsvideoer studentene kan se hvor som helst og når som helst.

-Jeg har måttet jobbe endel hjemme fordi det er mye nytt. Heldigvis har det vært god veiledning og fleksibelt opplegg ved at du kan veiledes av faglærer på Skype, dersom du skulle trenge hjelp når du sitter hjemme og jobber. 

Solstad anbefaler gjerne studiet videre til ansatte i skolen:

-Studiet har gitt meg den ekstra praksisen jeg trengte for å utvikle meg, så for min del har det vært midt i blinken og jeg kan absolutt anbefale musikkstudiet for lærere i skolen, avslutter hun.

Les mer om Musikk 1.-10. trinn ved UiA.  (Søknadsfrist 1. mars).