Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

- Har lært å se det store bildet

Bente Heimdal, foto.

Jeg har lært enormt mye! Kursene var «spot on» for det jeg jobbet med. Det var interessant å se teori knyttet opp mot andre bransjer enn min egen.

Bente Heimdal

Avdelingsleder NOV

Hvorfor ønsket du å ta en MBA? Hva var det som gjorde at du bestemte deg for at "nå gjør jeg det"?

I første omgang var det kun et enkeltkurs i prosjektledelse jeg hadde meldt meg på, og ikke en hel MBA. Kurset var veldig interessant og vi fikk underveis info om MBA-programmet som dette kurset var en del av. Jeg bestemte meg for å melde meg på kurs nummer to, og det var under dette kurset jeg forstod at en MBA var innenfor rekkevidde.

Vi var flere fra jobben som gikk samme kurs, og flere av disse hadde allerede bestemt seg.  Der og da, i midten av kurs nummer to, bestemte jeg at «dette gjør jeg også – hvorfor ikke».

​​Hvordan har du lagt opp gjennomføringen av ditt MBA-studium på UiA?

Jeg tok ti studiepoeng hvert semester. Jeg fikk dekket arbeidstid og kursavgift av jobben. Det kunne bli hektisk på jobb etter to dager med forelesning, men jeg hadde muligheter til å jobbe hjemmefra på kvelden. Jeg hadde små barn da jeg tok kurset, og brukte kvelder til å lese og gjøre innleveringsoppgaver. I og med at vi var flere fra jobben som gikk samme kurs, hadde vi flere studielunsjer sammen der vi løste oppgaver. Dette var både effektivt og inspirerende. Vi jobbet alle i ulike avdelinger, hadde ulik bakgrunn og lærte derfor mye av hverandre.  

Hva har du lært av MBA-studiet?

Jeg har lært enormt mye! Kursene var «spot on» for det jeg jobbet med. Det var interessant å se teori knyttet opp mot andre bransjer enn min egen. Mye ble koblet opp mot byggenæring og IT-bransjen. Det å kjenne mangfoldet i teorier og læring gjør at man forstår valg og risiko ved avvik med det man jobber med. Jeg lærte at min arbeidsgiver gjør mye riktig. Jeg kunne kjenne igjen teorier om lagerstyring, internasjonale kontrakter og prosjektledelse. Jeg har nok lært meg å se det store bildet på en annen måte enn jeg gjorde før.

Hvordan har det du har lært fått følger for den jobben du gjør for arbeidsgiveren din?

Da jeg begynte på UiA hadde jeg en stilling som intern prosjektleder. Etter endt utdannelse fikk jeg mulighet til å jobbe som gruppeleder. Gjennom det jeg har lært meg ser jeg hvor viktig det er at de jeg jobber sammen med forstår det store bildet. Vi må for eksempel forstå hvordan innkjøp jobber, tanken bak valg av leverandører, hvordan vi er organisert og hvor ansvaret ligger.

Hvordan var det å gå tilbake til skolebenken? Vanskelig å omstille seg?

Jeg synes ikke det var vanskelig å gå tilbake til skolebenken. Det føltes på en måte ikke som studier som jeg hadde under ingeniørstudiet. Dette var mer som et kurs, men det er klart at eksamensperioden var hektisk.

Har studiet vært lett å tilpasse i forhold til arbeidshverdagen?

Min sjef støttet studiet og så at dette var positivt for både avdelingen og meg. Jeg hadde det fleksibelt. Mine kollegaer som tok samme studie og jeg støttet godt opp mot hverandre og hadde ukentlig kontakt gjennom hele studietiden.

Hva har vært positivt i møte med UiA som tilbyder av Etter- og videreutdanning?

Det er positivt at UiA er tilgjengelig og lokalt, vi har hatt gode kurs og veldig gode forelesere.  UiA har fulgt veldig godt opp og har vært fleksible med tilrettelegging. Vi som gikk på kurset følte at foreleser også lærte noe av oss som var ute i arbeidslivet. Det var positive og lærerike dialoger og samtaler.

Hva har vært det beste?

Det beste var masteroppgaven. Da fikk jeg en aha-opplevelse; jeg og forstod at selve læringa var gjennomføringen, ikke resultatet. Det å ta fram hypoteser fra teorier og teste disse. Videre likte jeg å bli kjent med UiA som studiested. Det er et godt sted.