Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Gode relasjoner er fundamentet for læring

Studiet er veldig konkret og spot on. Det er direkte knyttet til den jobben vi gjør i klassen og med elevene.

Ole Henrik Heidenberg

Lærer på teknologi- og industrifag ved Sam Eyde videregående skole

Hvorfor valgte du videreutdanningen Klasseledelse og relasjonsbygging?

– Jeg synes det er gøy å studere. Dette studiet valgte jeg fordi relasjoner og klasseledelse er alfa og omega, og nesten viktigere enn faglig tyngde. Det er vanskelig å løfte elevene frem slik man ønsker hvis man ikke har en god relasjon, effektiv klasseledelse og godt klassemiljø. Jeg er helt overbevist om at gode relasjoner er fundamentet for læring.

Hva er det viktigste du har lært gjennom studiet?

– Jeg har fått mange bekreftelser på at det jeg gjør er riktig, men jeg lærer også alltid noe nytt. Det jeg har lært mest om er relasjonsbygging og dette med å ta de vanskelige samtalene. Hvis jeg tror noen har det vanskelig, er det bedre å tørre å spørre. Jeg våger å stille de vanskelige spørsmålene. Dette har jeg hatt gode erfaringer med.

Har du noen gode grep for å bygge gode relasjoner med dine elever?

– Det er viktig å bli godt kjent med elevene i en tidlig fase. Hver elev skal bli sett og anerkjent. Jeg har god erfaring med oppstartssamtale med både foreldre og elever. Det er også lurt å tidlig lage klasseregler sammen med elevene. Hvordan vil vi ha det hos oss? Når det er etablert, er mye gjort. Da vet elevene hva de skal forholde seg til.

På hvilken måte er studiet relevant inn i din jobbhverdag?

– Studiet er veldig konkret og spot on. Det er direkte knyttet til den jobben vi gjør i klassen og med elevene. Det trenger jeg, og det gjør at det oppleves som et veldig praktisk og relevant i min jobb.

Hvordan er det å studere sammen med yrkesfaglærere innen andre fagområder? 

– Det har vært veldig fint. Miljøet blir litt blanda, og vi ser at det er ulike måter å løse ting på og at elevene er litt ulike. Det har vært veldig nyttig å utveksle erfaringer.

Er Klasseledelse og relasjonsbygging noe du vil anbefale til andre yrkesfaglærere?

– Absolutt. Det er et veldig bra studie, og noe jeg vil anbefale å ta først når man skal ta en videreutdanning. For meg så hjelper det veldig at jeg synes det er gøy å studere. Jeg blir aldri utlært.