Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gjennomførbare deltidsstudier

Torbjorn Rodal, foto.

– Masterstudiet i Ledelse er intensivt, men gjennomførbart – selv om man er i full jobb ved siden av.

Torbjørn Kristoffer Rodal

Tidligere student

Rodal (48) jobber i Halden fengsel. Der underviser han innsatte i musikk- og filmproduksjon. Han er også leder for et EU-prosjekt som handler om bruk av bilde og lyd i fengsler. Selv har Rodal hovedfag fra Universitetet i Oslo, med musikk og dans i fagkretsen. Nå tar han kulturledelse som spesialisering ved det erfaringsbaserte masterstudiet i ledelse ved Universitetet i Agder (UiA). 

–Vi får mye igjen for de dagene vi må være på forelesninger. På samlingene får vi også uformelle samsnakkinger mellom oss studenter, sier Rodal.

Det er noen år siden Rodal studerte og følte han derfor trengte faglig påfyll. I stadig større grad etterspørres både høy faglig kompetanse og høy lederkompetanse og det får han nå gjennom studiet.

– Emnene er faglig relevante og jeg kan hele tiden relatere de til min nåværende jobb. Kobling mellom teori og praksis gir meg et eget eierforhold til kunnskapen. Det gir meg en ekstra drive til å gjennomføre studiet, sier han.

Kulturledelse er en av sju spesialiseringer studentene kan velge mellom og som utgjør 20 studiepoeng av mastergraden. På studiet har man også fire felles emner som tilsammen gir 40 studiepoeng; økonomisk styring, juss, offentlig sektor i endring og styringsverktøy i offentlig sektor.

– Gjennom fellesfagene møter vi medstudenter med helt andre erfaringer og kompetanse. Det gir oss alle nye innspill og vi ser likheter og forskjeller mellom ulike lederoppgaver og lederroller, sier Rodal.

Studiet avsluttes med en masteroppgave verd 30 studiepoeng. Den tenker Rodal å skrive med utgangspunkt i erfaring fra egen arbeidsplass i Halden fengsel.