Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Fullroser matematikkstudier ved UiA

Profilbilde av Randi West

Jeg tror at matematikk kan løftes litt ut av kladdeboka og læreboka, og det har jeg fått bekreftet ved dette studiet.

Randi West

Lærer ved Levre skole i Bærum kommune

Randi West er utdannet adjunkt i kunst og håndverk med tilleggsutdanning i KRL, interaktive tavler og spesialpedagogikk. Nå har hun benyttet Kompetanse for kvalitet til å utvide sin fagkrets med matematikk.

– At UiA tilbød nettstudiet der også eksamen var på nett var viktig for meg. Jeg ville ikke binde meg for bestemte datoer, og synes dette studiet innfridde mine forhåndsønsker. Også mappeeksamener med tid til å gjennomarbeide oppgavene likte jeg godt, sier West.

Har lært å fabulere med elevene
Hun mener at kunst og håndverk har mange fellestrekk med matematikk. Spesielt arbeidsformen hvor elevene jobber med praktiske oppgaver som skal lede frem til noe spesifikt.

– Som fersk mattelærer har jeg kanskje kommet med fasitsvaret for tidlig. Nå har jeg lært å fabulere mer sammen med elevene. Jeg kan legge frem det matematiske verktøyet og vise dem teknikkene, men la dem prøve det ut selv i større grad enn jeg gjorde før, sier West.

Fornøyd med veileder
Nettstudiet i matematikk gir studentene mulighet til å studere når og hvor de vil. Dette mener West har vært helt nødvendig for at hun har kunnet gjennomføre studiet. Hun er også fornøyd med veileders tilstedeværelse.

– Veileder har gitt raske og tydelige svar. Noen ganger har jeg nok ønsket fasitsvar, men fått informasjon om støttelitteratur i stedet. I etterkant ser jeg at det nok var klokt.

– Før var jeg glad i matematikk på grunn av algoritmer og fasitsvar. Nå tenker jeg at det er morsommere å fabulere litt og heller skynde seg langsomt, forteller West.

Satt pris på «hverandrevurdering»
Som ny i mattefaget var det utfordrende å formulere riktige spørsmål til veileder da hun sto fast med oppgaver. West trekker også frem tiden studiet tar som en utfordring. Hun var på stipendordningen.

– Jeg var nok litt uforberedt på tiden det har tatt. Studiet er normert til 22,5 timer per uke og det er mange innleveringer. På den andre siden ville jeg ikke vært dem foruten. Jeg har hørt at matematikk er et «modningsfag», og det har jeg kjent på.

– En annen utfordring har vært «hverandrevurdering». Her skulle jeg nok ønsket at vi hadde fått flere råd og eksempler fra start av. Samtidig lærte jeg å sette pris på «hverandrevurderingen». Det har vært fint å se hvordan andre har løst oppgaven, og å få andres tilbakemelding på eget arbeid før innlevering til eksamensmapper, sier hun.

Roser studiet
West har vært svært fornøyd med nettstudiet, på tross av at det har vært krevende. Det har betydd mye for henne at de har vært flere på hennes arbeidsplass som har studert sammen.

– Vi har hatt mulighet til å motivere hverandre, hjelpe hverandre og diskutere med hverandre, i tillegg til diskusjonene på nett. Det har vært viktig for meg. Det har vært fint «å snakke matte» med noen.

– Skulle jeg valgt om igjen, ville jeg droppet stipendet og gått for studiedager. Men jeg ville absolutt fulgt det samme nettstudiet. Det kan jeg ikke få fullrost nok. Jeg har opplevd en tett oppfølging av veileder. Svarene har kommet hurtig, og de har ofte inneholdt støttelitteratur som gjorde at jeg kom et skritt videre, sier West.

Søknadsfristen for Kompetanse for kvalitet er 1. mars.