Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

- Et karriereutviklende studium

Foto av Kamilla Steinsvåg, fagutviklingssykepleier i Sogndalen kommune

- Jeg er veldig imponert over hvordan faget var lagt opp. Det var en faglærer som skjønte hva man står i ute i kommunene. Så var det en god blanding av praktiske øvelser og refleksjon, og ikke minst ga det en flott anledning til å skape nettverk i andre kommuner.

Kamilla Steinsvåg

Fagutviklingssykepleier i Songdalen kommune

Kamilla Steinsvåg jobber som fagutviklingssykepleier i Songdalen kommune i Vest-Agder. Hun studerte lindrende omsorg fra 2010-2012 mens hun jobbet som gruppeleder for en korttidsenhet i kommunen.

- Jeg opplevde at mange kom til oss for å dø, og det var definitivt behov for ekstra kompetanse på lindrende omsorg i vår enhet. Jeg har alltid hatt et sterkt hjerte for palliasjon, og jeg fikk utrolig mye ut av studiet. I kommunene er det et godt fokus på kreftpasienter, men det er også mange andre sykdommer folk dør av, og det er viktig å ha kompetanse på mer enn kreft, sier Steinsvåg.

Leder interkommunalt fagnettverk
Hun takker oppholdet på UiA for sin videre karrierevei. Allerede rett etter studiet fikk hun kompetanseutvikling på sitt bord, og hun fikk videreutvikle undervisningsopplegg i lindrende omsorg for annet helsepersonell i kommunen. Nå jobber hun utelukkende med opplæring og utvikling.

- Som fagutviklingssykepleier har jeg de siste årene jobbet i hele Vest-Agder, på oppdrag fra Utviklingssenteret, for å hjelpe kommuner med å innføre en nasjonal tiltaksplan for døende. I tillegg leder jeg et interkommunalt fagnettverk for lindring i Vest-Agder. Og jeg som før var redd for å holde presentasjoner! Etter kurset på UiA gjør jeg nesten ikke annet, så det har virkelig vært utviklende for meg personlig også, sier hun.

Lærte mye
Steinsvåg trekker frem pårørendearbeid og kulturell forståelse som to viktige elementer i kurset, i tillegg til nødvendigheten av å lære mer om palliasjon i forskjellige sykdomsforløp.

- Jeg er veldig imponert over hvordan faget var lagt opp. Det var en faglærer som skjønte hva man står i ute i kommunene. Så var det en god blanding av praktiske øvelser og refleksjon, og ikke minst ga det en flott anledning til å skape nettverk i andre kommuner. Nettverket har jeg hatt stor bruk for i mitt videre arbeid.

- Å stå midt oppi det å miste noen er svært tøft. Derfor var det kjempenyttig å lære mer om pårørendearbeid. Hvordan skal de bli sett, føle seg nyttige og være til hjelp?  Vi som helsepersonell må passe på at de pårørende får tilbud om samtaler og oppfølging. Det er svært viktig å ta dem med i hele forløpet. Å lære mer om ulike kulturer og sykdomsforløp var også interessant, og har gitt ulike perspektiver som jeg siden har hatt stor nytt av i jobben min, sier Steinsvåg.

Har gitt mersmak
Hun synes det er positivt at en nå kan bruke videreutdanningen som en del av en master.

- Det har definitivt gitt mersmak. Tidligere har jeg tenkt på en master som litt uoppnåelig. Så kom dette studietilbudet som jeg brenner for å øke min kompetanse i, og nå har jeg mulighet til å bruke det inn i en eventuell master senere, avslutter Steinsvåg.