0
Hopp til hovedinnhold

- Det er lurt å velge studier som fenger

Portrett av Even Røsstad (foto)

På sikt ønsker jeg å fullføre en Executive MBA. Jeg har en tiårsplan, og målet er å ta en mastergrad i løpet av den tiden.

Even Røsstad

Leder egenproduksjon i Kruse Smith. Ansvar for Agder og Vestfold-Telemark med 200 ansatte.

Hvorfor valgte du å studere ved UiA?

– Jeg har bakgrunn som fagarbeider innen betong, men jobber nå i administrasjonen i Kruse Smith og har hatt mange ulike roller de siste årene. Nå som jeg har en lederrolle ser jeg virkelig nytten av å få mer kompetanse innen ledelse. Det ble et naturlig valg å studere på UiA. Universitetet har et godt rykte på seg og i tillegg fant jeg tilbud som treffer det jeg ønsker. Kort vei til campus er også fint.

Du har valgt å ta flere emner ved UiA, hva er bakgrunnen for det?

– Jeg ønsket å studere mer etter at jeg var ferdig med fagskolen. Jeg har tatt to emner kursserien Ledelse og styring, og er nå i gang med det tredje. På sikt ønsker jeg å fullføre en Executive MBA. Jeg har en tiårsplan, og målet er å ta en mastergrad i løpet av den tiden. Jeg håper jeg blir mer fleksibel i arbeidslivet etter denne utdannelsen.

Hva har vært nyttig med emnene du har tatt?

– Jeg begynte med Lederrollen i teori og praksis. Det ga meg innsikt i ledelsesteknikker og kunnskap om hva som fungerer og hvorfor det gjør det. Hvorfor er en leder flink? Jeg ser jo at det i dag er en annen lederstil i byggebransjen enn for 15 år siden. Det å lære mer om hva jeg kan gjøre for å være en bedre leder er ufattelig verdifullt. Prosjektledelse har vært relevant fordi mye innen bygg og anlegg er prosjektstyrt. I tillegg gir det meg verktøy til å håndtere prosjekter i organisasjonen på en strukturert måte med en akademisk mal. Dette semesteret tar jeg Bærekraft og lønnsomhet. Det er et tema som er populært og som vi snakker mye om på jobb. Det stilles også stadig høyere krav om å drive bærekraftig til oss i bransjen. 

Hvordan opplever du studienes relevans for jobben din?

– Det er veldig relevant å få mer kompetanse om ledelse. Det er fint å lære om ledelsesteorier og kunne se dem i kombinasjon med erfaringene jeg har i min jobb. Nå lærer jeg mer om hvorfor noe fungerer godt eller dårlig. På vanlige kurs og internopplæring får vi påfyll sammen med folk fra den bransjen jeg jobber i. På UiA får vi innblikk i de andre studentenes bransjer. Dermed blir jeg kjent med andre måter å lede på. Jeg tror jeg blir mer fleksibel som leder ved å studere, og ved å bygge nettverk til andre bransjer. Nå kjenner jeg folk som jobber i brannvesenet, politiet, Stortinget, annen industri og fylkeskommunen. Det er kjempespennende å knytte kontakter på denne måten.

Du har det siste året studert på deltid. Hvordan er det å kombinere jobb og studier?

– For meg er det å studere en interesse, som jakt eller fiske. Det er spennende og gøy. Det er jo derfor jeg gjør det i voksen alder. Jeg må bruke tid på det, men jeg synes det går fint å kombinere det med jobb. Arbeidsgiver er positiv til at jeg studerer. Kanskje kan jeg bane vei for noen flere i min bransje. Det er ikke mange fra byggebransjen på emnene jeg har tatt, og jeg tror mange kunne hatt nytte av å studere.

Hva planlegger du å studere videre?

– Våren 2021 vil jeg enten ta Arbeidsrett eller Digitalisering, endringsledelse og organisasjonsutvikling. 

Har du noen tips til andre som vurderer å ta videreutdanning?

– Prøv ett semester og se! Studiene er veldig fleksible og godt tilrettelagt for å gjennomføre samtidig som man er i jobb. Det er lurt å velge studier som fenger. Som arbeidsgiver kan man ikke tvinge folk til å ta utdanning. Likevel tror jeg teamledere og mellomledere kan ha nytte av å studere ledelse ved UiA.