Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Blir bedre i jobben med kompetansepåfyll fra UiA

Foto av Linda Larsen, HR-sjef i Hennig-Olsen Is. Foto: Kjell Inge Søreide, Mediepartner.

Jeg tok en Executive MBA ved UiA fordi jeg er interessert i personlig utvikling og hadde et ønske om å heve min egen kompetanse. Det har vært ekstra givende med en arbeidsgiver som prioriterer kompetanseheving og ser verdien av at ansatte prioriterer utdanning og kompetansehevende tiltak.

Linda Larsen

HR-sjef i Hennig-Olsen Is

Linda Larsen er HR-sjef i Hennig-Olsen Is. Hun har ansvaret for alt operativt HR-arbeid i bedriften og har primært ledere, mellomledere og tillitsvalgte som sine interne «kunder».

– I tillegg til å være sparringspartner for lederne i personalsaker har jeg ansvar for alt som følger med et ansettelsesforhold fra rekruttering til pensjonering. Vi har et høyt fokus på tiltak for reduksjon av sykefravær og samtidig øke nærværet. Hennig-Olsen Is har et godt omdømme, og det er noe vi kontinuerlig jobber for å videreutvikle, sier Larsen.

Fått utvidet nettverk
Hun har jobbet i Hennig-Olsen i 10 år. Før det jobbet hun med HR i Elkem. Hun er utdannet i offentlig administrasjon på daværende Høgskolen i Agder, i tillegg er hun sertifisert prestasjonscoach. Hun søkte seg inn på en Executive master of business administration (MBA) ved UiA fordi hun ønsket mer kompetanse.

– Gjennom å ta en MBA har jeg fått utviklet meg selv over en treårs-periode. Jeg har fått påfyll av oppdatert faglig kunnskap og ikke minst stiftet nye bekjentskaper som jeg har nytte og glede av både på jobb og i privatlivet.

Påfyll av HR-kompetanse
HR i organisasjoner var et av valgfagene til Larsen. Kurset har
tematikk som går rett inn i hennes hverdag som HR-sjef.

– Jeg valgte dette faget for å få et historisk bakteppe for det jeg jobber med, og for å få et grunnlag å bygge videre på i jobben jeg gjør hos Hennig-Olsen. Det er mange i HR-funksjoner med svært ulik bakgrunn, og jeg opplevde det som nyttig å få ny reell fagkompetanse innenfor feltet mitt, sier Larsen.

Reelle caser gir bedre læring
Hun fikk mye ut av forelesningene i HR-kurset, og skryter av både faglærer Tor Geir Kvinen og medstudenter som hun også lærte mye av.

– Kvinen er god til å få ut det beste av samlingene. I tillegg lærte jeg mye av å dele erfaringer med de andre studentene som jobber med det samme som meg. Med en liten klasse på 12 studenter fikk vi et tett miljø, og vi brukte reelle caser fra vår egen hverdag som gav godt læringsutbytte.

Anbefaler MBA for ledere i Agder
Som MBA-student kan du ta ett og ett kurs, og få studiepoeng for disse. Til slutt kan man skrive masteroppgave og samle kursene til en MBA dersom man ønsker det.

– Jeg hadde hele tiden en intensjon om å fullføre en hel MBA. Det er veldig bra lagt opp ved at man kan stå over semestre og tilpasse egen hverdag. Det gjør det lettere å fullføre. Jeg leverer min master i desember, og da har jeg brukt tre og et halvt år, sier Larsen.

– Vil du anbefale andre å ta studiet?

– Absolutt! UiA er et fint sted å studere, og studiet er bra lagt opp for oss som tar det i tillegg til full jobb. Det er gode faglærere, god fagsammensetning og jeg har fått utvidet mitt eget nettverk, sier Larsen.