Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Åpnet øynene for nye måter å veilede på

Portrett av Kari -Ann Gjengaar (foto)

Ved å ta veilederutdanning ble jeg tryggere på min rolle som veileder, og hva denne rollen innebærer i møte med lærerstudenter i praksis, nyutdannede og kolleger på skolen.

Kari-Ann Gjengaar

Lærer på Vennesla Ungdomsskole og 20 % stilling på UiA

Hvorfor valgte du å studere veilederutdanning?

– Jeg har vært praksisveileder i mange år, og jeg kjente at jeg trengte og ønsket litt mer ballast for å bli tryggere i veilederrollen. Det var også et sterkt ønske fra ledelsen om at lærere ved vår skole skulle ta denne videreutdanningen. Da var det fire kolleger som tenkte – dette har vi lyst til. Ved å ta veilederutdanning ble jeg tryggere på min rolle som veileder, og hva denne rollen innebærer i møte med lærerstudenter i praksis, nyutdannede og kolleger på skolen.  

Hvordan opplevde du studiet?

– Jeg synes det var veldig spennende å lære ulik veiledningsmetodikk. Det finnes så mange metoder du kan bruke og studiet åpnet øynene for nye måter å veilede på. Jeg opplevde også en stor bevisstgjøring i rollen mellom meg som veileder og veisøker. Det å kunne bruke ulike veiledningsmetoder i møte med ulike veisøkere er viktig for å møte den enkeltes behov for å finne “sin vei videre”. Samtidig ble jeg også mer oppmerksom på mine egne styrker, og hva jeg kunne bli bedre på som veileder.

Hva trenger praksisstudentene du veileder?

– Studentene er veldig forskjellige. Noen er trygge som praksisstudenter, og andre er utrygge. Det viktige er å møte studentene der de er, skape en trygg base og finne ut hvor deres utvikling skal starte. Som veileder må jeg også være sikker på at studentene kjenner at de er på rett vei – at de kjenner seg igjen i utviklingsmålene. De skal følge sin vei, ikke min.

Studiet er lagt opp til veiledning både rettet mot studenter og kolleger – opplever du at det også er relevant å ha kompetanse når det gjelder kollegaveiledning?

– Det er absolutt god nytte i det. Studiet øker bevisstheten på at vi som kolleger kan gjøre hverandre bedre. Det er viktig å vise at kollegaveiledning ikke er skummelt, men at det er nyttig med noen å sparre med.

Hva vil du si til lærere som vurderer å søke om plass på veilederutdanningen?

– Jeg vil bare si – hiv deg ut i det og ta det! Det er også et godt studie for egenutvikling hvor du lærer deg selv bedre å kjenne. Vi har godt av å trø litt ut av egen komfortsone. Og som et videreutdanningstilbud for lærere, er dette et kjempefint studie.