Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Etterspørselen etter samfunnsplanleggere er høy

Magnus Skålhegg (portrettfoto)

For meg representerer samfunnsplanlegging den sikreste veien til en relevant jobb.

Magnus Skålhegg

Student på Global utvikling og samfunnsplanlegging – spesialisering i Samfunnsplanlegging og globale endringskrefter

Hvorfor valgte du dette studiet?

Jeg ønsker å benytte den samfunnsvitenskapelige kompetansen jeg har opparbeidet meg i en relevant jobb. Norge utdanner færre samfunnsplanleggere enn det er behov for. Noe som betyr at etterspørselen etter samfunnsplanleggere er høy. Samfunnsplanlegging er et tverrfagligfag som trekker på alle samfunnsfagene. Det betyr at det er store muligheter til å forme masteroppgaven etter dine egne preferanser og samfunnets behov. For meg representerer samfunnsplanlegging den sikreste veien til en relevant jobb.           

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen er en blanding av campusbasert undervisning på norsk og nettbasert undervisning på engelsk. Undervisningsformen er hovedsakelig sentrert rundt gruppearbeid og diskusjoner, men det er stor variasjon mellom emnene. Et emne kan ha mange forelesninger, mens et annet nesten ingen. Vurdering baserer seg hovedsakelig på gruppeoppgaver, mappeinnleveringer, individuelle innleveringer, deltagelse i diskusjoner og hjemmeeksamener. I tredje semester har vi praksis. Praksisen kan foregå innenfor det offentlige, privat sektor, frivilligheten og forskning. Praksisplassene kan vaiere, men noen eksempler er: Kristiansand kommune, Vest-Agder Fylkeskommune, Røde Kors, Agderforskning og FN-sambandet.    

Hvordan opplever du studietiden din ved UiA?

UiA er et akkurat passe stort universitet med kort avstand til både medstudenter, forelesere og fasiliteter. Siden mye av studiet er basert på bruken av digitale kommunikasjonsmidler er det rom for fleksibilitet, man er ikke nødvendigvis bundet til campus, men husk å koordiner med gruppen din før du setter ut på en reise! For de som er glade i mat er det verdt å nevne at kantinen er veldig god. UiA består også av moderne fasiliteter, det vil for eksempel bety nye/oppussede bygninger, god luftkvalitet, bra belysning, pålitelig internett, osv. Masterstudenter i samfunnsplanlegging får tilgang til sitt eget rom hvor vi holder både faglige og sosiale aktiviteter. Spesialiseringen samfunnsplanlegging er veldig ung (kun tredje generasjon i 2017) noe som betyr at miljøet er lite og oversiktlig, samtidig som det gir studenten muligheten til å påvirke studiet. 

Hva er det viktigste du har lært hittil?

At Norge i likhet med resten av verdenen er under voldsom endring (som kan være alt fra det det grønne skifte til multikulturalisme og digitalisering). Endringene representerer både muligheter og utfordringer. Hva vi kan gjøre er å finne ut av hvordan vi ønsker å møte disse endringene. Gjennom god samfunnsplanlegging basert på forskning, teori, empiri, og kontekst følsomhet kan vi finne de beslutningene som best tjener samfunnet. Det vi har lært mest om hittil er digitaliseringen av samfunnet, global mobilitet (bevegelse av mennesker, gjenstander og forestillinger) og planleggingsteori (hva er planlegging og for hvem). 

Hvilke karrieremuligheter har du etter studiene?

Karrieremuligheter er å finne i kommuner, fylker og staten. Arbeidsoppgaver vil variere avhengig av hvilken sektor man jobber i for eksempel integrering, byplanlegging eller samferdsel. Men det også karrieremuligheter i det private. Selskaper som driver med rådgivning, plan- og utredningsarbeid, som for eksempel Rambøll, PwC og Deloitte er også mulige arbeidsgivere. Arbeid i NGO er en annen mulighet.

Hva er drømmejobben din?

Jeg har ikke en drømmejobb, det er mer et drømmefelt. Jeg ønsker å bidra til det grønne skifte. Om det skjer gjennom arbeid med samferdsel, energi, byplanlegging, oppfostring av nye næringer eller noe annet er av mindre betydning.

Tips til studenter

Start tidlig med å tenke på tema til masteroppgaven. Det er gjennom arbeidet med masteroppgaven at du tilegner deg spesialisert kompetanse og nettverk. Finn tema og sentrale aktører. Kontakt dem og se om de er interessert i et samarbeid. Slik får du også vist deg frem ovenfor potensielle arbeidsgivere.