Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

- Engasjerte forelesere og veiledere gjorde det gøy å forske på laboratoriet

Utdannelsen jeg har gitt meg et godt grunnlag til inspeksjoner da jeg har en god forståelse av hvordan lastfordelingen blir samt nedbrytningsmekanismene som oppstår ved langvarig bruk og slitasje.

Martin Skjerve Dyvesveen

Rådgiver hos Multiconsult

Studie: Bygg, sivilingeniør - uteksaminert vår 2020

Hvilke oppgaver har du i jobben din?
Min hovedoppgave er å inspisere bruer, kaier og andre tyngre konstruksjoner i Nordland, Troms og Finnmark. I denne type jobb blir det også mye planlegging og koordinering av befaringer, samt rapportering. 

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?
Utdannelsen jeg har gitt meg et godt grunnlag til inspeksjoner da jeg har en god forståelse av hvordan lastfordelingen blir samt nedbrytningsmekanismene som oppstår ved langvarig bruk og slitasje.

Hvordan fikk du jobben du har nå?
Ved å søke på stillingen.

Hvorfor valgte du UiA?
Jeg har gått på UiA både under bachelor og master. For bacheloren var det to grunner som fikk meg til å velge UiA. 1. De hadde tilrettelagt studiet på en veldig god måte der jeg kunne ta R1, R2 og fysikk fra videregående samtidig som første året mitt. 2. Plasseringen, Ingeniørutdanningen hos UiA er lokalisert på Campus Grimstad og da ønsket var å komme seg ut av Oslo-området for å få det roligere rundt meg så ble Grimstad den perfekte byen. Pluss, Det var varmere! Da jeg skulle søke videre på master så viste det seg at de fagene jeg ønsket ble undervist i hos UiA og med bakgrunn at jeg kjente foreleserne så var det en selvfølge at jeg ønsket å fortsette hos UiA.

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?
Under studiet valgte jeg å spesialisere meg innen betongteknologi og med god støtte fra UiA ble det valget nøkkelen til der jeg er i dag. Med engasjerte forelesere og veiledere ble det gøy å forske på laboratoriet og fikk meg videre til å søke på sommerjobber hos betongleverandører samt stille opp på betongkonferanser. På grunn av det fikk jeg meg tidlig et nettverket som engasjerte meg videre til å bli med i styret for Yngres Betongnettverk (YBN) etter studiene, der jeg sitter den dags dato som nasjonal leder. Og alt dette kunne jeg ikke klart uten at UiA støttet og hjalp meg i mitt ønske om å spesialisere seg.

Har du noen tips til kommende eller nåværende studenter? 

  1. Vær engasjert! Finn noen temaer som kan være spennende for DEG å lese videre opp på. 
  2. Ikke være sjenert! Prøv å spør om det man ikke forstår i timen eller prøv å gå til foreleseren i ettertid og snakk om det du ønsker å vite mer om. 
  3. Det er lærdom i å feile! Selv om ting går galt er det alltids noe som kan læres av feilene. Både faglig og personlig.