Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– En utdanning som åpner opp for mange muligheter

Det å ha en økonomisk forståelse i arbeidslivet vil være en fordel i enhver arbeidssituasjon man vil befinne seg i.

Stian Westbye

Innovasjonsrådgiver, I4Helse

Navn: Stian Westbye
Tittel: Innovasjonsrådgiver
ArbeidsgiverI4Helse
Studieprogrammer: Bachelor i økonomi og administrasjon, Master i innovasjon og kunnskapsutvikling

Hvorfor valgte du ditt studieprogram?

Jeg har alltid tenkt på økonomiutdanning som en allsidig og gunstig utdanning å ha i bagasjen, samtidig som det er en utdanning som åpner opp for mange muligheter. Det å ha en økonomisk forståelse i arbeidslivet vil være en fordel i enhver arbeidssituasjon man vil befinne seg i på et senere tidspunkt, nettopp fordi arbeidslivet er bygd opp på økonomiske prinsipper. Jeg har også alltid hatt et ønske om å etablere egen virksomhet på et tidspunkt, og en økonomisk forståelse er da nyttig. Det å ha en økonomiutdannelse i ryggen vil kunne hjelpe meg med å holde kontroll og samtidig bidra til at jeg forstår hvordan man skal utvikle en bærekraftig og lønnsom virksomhet.

 

Hvorfor valgte du å studere ved UiA?

Den viktigste grunnen til at jeg valgte å studere ved UiA var studentambassadørene fra UiA som besøkte oss når jeg gikk på videregående i Moss (Malakoff Videregående Skole). Jeg skal være ærlig og si at jeg ikke hadde hørt så mye om UiA på det tidspunktet i 2014, men presentasjonen til studentambassadørene var veldig overbevisende. De fikk formidlet alle mulighetene som var på UiA, både på og ved siden av studiene, samtidig som de viste frem Kristiansand og Grimstad fra sine beste sider. Sørlandet er uten tvil et fantastisk sted å studere. 

 

Hvordan var det å være student hos oss?

Veldig bra! Jeg har fått et stort læringsutbytte gjennom de ulike emnene på studiet, og blitt kjent med mange studenter fra mitt eget og andre studier. I tillegg har jeg engasjert meg i studentorganisasjoner som Mercurius (linjeforeningen for økonomistudentene), Start UiA (studentforeningen som fremmer innovasjon og entreprenørskap) og Align Racing UiA (tverrfaglig organisasjon som utvikler og bygger racerbiler). Sistnevnte var jeg selv med på å bygge opp fra starten av. Gjennom å engasjere meg i dette har jeg lært mye ved siden av studiene, ettersom jeg har fått sette teori ut i praksis. Det har også bidratt til at jeg har utvidet nettverket mitt med næringslivet i Agder, og samtidig fått venner for livet på begge campuser. Etter bacheloren i økonomi og administrasjon gikk jeg videre på master i innovasjon og kunnskapsutvikling ved UiA.

 

Hvordan var overgangen fra studier til jobb?

Overgangen har vært veldig bra. Jeg er for øyeblikket innovasjonsrådgiver for i4Helse AS, samtidig som jeg arbeider med å bygge opp en egen virksomhet. Før jeg ble innovasjonsrådgiver i i4Helse var jeg trainee i Trainee Sør. Dette er et unikt program som gir deg muligheten til å ha tre forskjellige arbeidsplasseringer i seks måneder av gangen i ulike selskaper på Sørlandet. Med andre ord en kickstart på arbeidslivet. Min siste plassering var hos i4Helse AS, der jeg senere fikk fortsette. Før dette var jeg en periode hos Handelshøyskolen ved UiA og en periode hos Gard AS i Arendal. Gjennom dette programmet får man knyttet nettverk på tvers av sektorer, og man får muligheten til å finne ut hva man vil jobbe med senere.

Overgangen fra studier til jobb har gått veldig fint, men den største utfordringen har vært Corona-pandemien. Den startet på slutten av studietiden og vedvarte under hele trainee-perioden. På den måten har jeg fått kjenne på hjemmekontortilværelsen og tatt med meg mange gode erfaringer og refleksjoner. Nå som samfunnet har åpnet igjen er det deilig å være tilbake på kontoret.

 

Følte du at du stilte med gode kort i jobbsøknadsprosessen?

Jeg vil påstå at jeg stilte med gode kort i jobbsøkerprosessen, nettopp fordi jeg hadde engasjert meg mye ved siden av studiene og samtidig gjort det brukbart på studiene. Gjennom bachelorstudiet fikk jeg alltid høre fra bedrifter som deltok på karrieredager og bedriftspresentasjoner at det lønner seg å være engasjert ved siden av studiene. Det viser at man kanskje har litt ekstra pågangsmot og at man viser initiativ, noe som kan resultere at man skiller seg ut i mengden. Dette er viktig, med tanke på at konkurransen om arbeidsplassene stadig blir tøffere.

 

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

I min første plassering som trainee på Handelshøyskolen UiA jobbet jeg med å analysere studieprogramporteføljen opp mot konkurrenter i Norge og Norden. Sagt med andre ord så jeg på hvordan studieprogrammene ved Handelshøyskolen kan differensiere seg fra andre institusjoner. Jeg har også i løpet av studietiden arbeidet som studentmentor ved UiA Nyskaping som også er en del av Handelshøyskolen ved UiA. Der arbeidet jeg med å veilede studenter med ulike gründeridéer, slik at de potensielt kunne realisere dem. Som mentor er man på mange måter en sparringspartner, og det var veldig givende å se engasjementet alle studentene hadde til idéene sine. På den måten hadde jeg også god kjennskap il Handelshøyskolen før jeg startet der som trainee.

I min andre plassering i Gard AS arbeidet jeg i HR-avdelingen og ble involvert i mange forskjellige oppgaver og prosjekter. Her arbeidet jeg blant annet en del med forbedringsarbeid ved bruk av Lean-metodikk. A3-modeller ble her brukt til å komme til buns i hvordan prosesser foregår, slik at man finner rot-årsaken og potensielt mer effektive måter å jobbe på. I tillegg jobbet jeg en del med arbeidsplass-strategien til Gard, for å finne ut hvordan Gard ser ut om fem til 10 år.

I min siste plassering hos i4Helse AS er jeg mer eller mindre tilbake på campus igjen - denne gangen i Grimstad. I4Helse AS er innovasjonsarenaen for samskaping av bærekraftige helseteknologiske løsninger, og skal fungere som en fasilitator, pådriver og møteplass. Her jobbet jeg med mye forskjellig i trainee-perioden, og jobber med mye spennende prosjekter som innovasjonsrådgiver i dag.  Her er det alt fra forretningsutvikling, strategi, møter med samarbeidspartnere, planlegging av tester av nye helseteknologiske løsninger, omvisning i testfasilitetene og organisering av seminarer. En variert arbeidshverdag.

Jeg har også det siste året startet et selskap sammen med en god gjeng jeg har blitt kjent med både gjennom studiene og ved siden av. Her kommer både bacheloren og masteren til nytte, ettersom det er mye administrative oppgaver som former den daglige driften og samtidig som vi må tenke nytt rundt løsningen vår. En veldig spennende prosess å være en del av.

 

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

Jeg får brukt litt forskjellig fra utdanningen. Jeg har jobbet en del med statistikk og analyse av data, noe vi lærte en del om på bacheloren i økonomi. I tillegg får jeg også bruk for det jeg har lært i innovasjons og entreprenørskapsfagene, ettersom det handler om å tenke nytt og hvordan man skal differensiere seg fra andre konkurrenter. Dette har vært noe jeg har fått bruk for i samtlige plasseringer i Trainee Sør, samt i min egen virksomhet. I tillegg er det også interessant å se hvordan så store og komplekse organisasjon som UiA og Gard AS fungerer og opererer, samt se hvordan en mindre organisasjon som i4Helse AS opererer. Dette er viktige erfaringer jeg tar med meg og noe som har en sterk kobling til det jeg lærte i organisasjonsteori på bacheloren. Det å se det i praksis er givende og veldig lærerikt. 

 

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

Engasjementet mitt ved siden av studiene har vært utslagsgivende for at jeg fikk jobben i Trainee Sør og for at jeg er der jeg er i dag. Personlig har jeg også blitt veldig glad i Sørlandet og UiA, så det var naturlig for meg å bli værende her nede også etter studietiden. Jeg kunne valgt å dra hjemover til Østlandet, men gjennom engasjementene i studietiden har jeg innsett at Agder er en spennende region i utvikling og en region med mange muligheter. Jeg ser frem til flere år på Sørlandet.

Har du noen tips til kommende eller nåværende studenter?

  • Engasjer deg ved siden av studiene. Det er det samme om det er en deltidsjobb eller i en studentorganisasjon, men det å engasjere seg er noe som er verdsatt av enhver fremtidig arbeidsgiver.
  • Ta de mulighetene du får. Ikke vær redd for å gå litt utenfor komfortsonen din og utfordre deg selv på ting du kanskje ikke trodde at du kunne. Vær nysgjerrig og ikke si «nei» bare fordi du ikke vil der og da - noen muligheter kommer bare én gang.
  • Bygg nettverk. Mange undervurderer betydningen av et godt nettverk, men det er utrolig viktig. Kanskje får du drømmejobben fordi du snakket med rett person på karrieredagen?