Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– En spennende tverrfaglig kombinasjon

Hege Merete Løvåsen (portrettfoto)

Kombinasjonen av samfunnsplanlegging og globale endringskrefter gir flere karrieremuligheter, blant annet innen ledelse, utviklingsarbeid, frivillige organisasjoner eller byplanlegging gjerne med fokus på en bærekraftig utvikling.

Hege Merete Løvåsen

Student på Global utvikling og samfunnsplanlegging - spesialisering i samfunnsplanlegging og globale endringskrefter

Hvorfor valgte du dette studiet? 

Jeg synes kombinasjonen av global utvikling og samfunnsplanlegging hørtes utrolig spennende ut. Masterprogrammet har to spesialiseringer – Samfunnsplanlegging og globale endringskrefter og Development management. Valget mitt falt på den første av disse spesialiseringene. Jeg synes det hørtes ut som en spennende tverrfaglig kombinasjon som gir ulike jobbmuligheter i et samfunn som stadig er i endring.

Hvordan foregår undervisningen? 

Undervisningen er delvis på campus og delvis nettbasert, noe som gir en fin kombinasjon og variasjon. Undervisningen på campus foregår i små klasser med fokus på diskusjon og deltakelse. Noen av fagene vi hadde var sammen med masterprogrammet i Samfunnskommunikasjon. De nettbaserte fagene foregår i diskusjonsforumer på Fronter. En ordning som krever litt å sette seg inn i, men når man kommer i gang fungerer dette veldig fint. Man får en «study guide» i begynnelsen av semestret med pensum, spørsmål vi skal diskutere, oversikt over innleveringer og tidsfrister på når man skal gjøre hva. Her jobber man ofte i grupper som man bli inndelt i ved semesterstart. Det krever litt disiplin, men samtidig får man en fleksibel hverdag. Du velger selv når på dagen, eller hvilken dag du vil studere og bidra, så lenge du holder fristene som er blitt satt og er aktiv.  

Som første kull i masterprogrammet hadde vi dessverre ingen praksisperiode, men det har blitt endret nå, noe som virker veldig positivt. Ellers er selve masteroppgaven lagt opp til at man kan dra på feltarbeid og skrive utenlands om man ønsker.   

Hvordan opplever du studietiden din ved UiA? 

Jeg har veldig positive opplevelser som student på UiA. Vi var et lite kull, selv om undervisningen på campus ikke er obligatorisk hadde vi høyt oppmøte. UiA har alt man trenger av fasiliteter. Jeg opplevde tiden som masterstudent som utrolig lærerik med god oppfølging. Siden jeg var en del av det første kullet, var det et par små endringer som ble gjort, eller som har blitt gjort i ettertid for å forbedre helheten av programmet. Jeg følte vi ble godt hørt og at veldig fornøyd med å ha studert på UiA.

Hva er det viktigste du har lært hittil? 

Som masterstudent lærer man mye nytt hele tiden. Feltarbeidet mitt til masteroppgaven, og det å skrive en så stor oppgave på egenhånd har nok vært noe av det jeg har lært mest av. Her fordyper man seg jo i et tema man selv velger noe som gjør arbeidet enda mer interessant. I tillegg at det faglige man lærer, utvikler man seg også personlig gjennom en slik prosess.

Hvilke karrieremuligheter har du etter studiene? 

Kombinasjonen av samfunnsplanlegging og globale endringskrefter gir flere karrieremuligheter, blant annet innen ledelse, utviklingsarbeid, frivillige organisasjoner eller byplanlegging gjerne med fokus på en bærekraftig utvikling.   

Hva er drømmejobben din? 

Jeg har ingen spesifikk jobb som er «drømmejobben.» Det er mange områder jeg kunne tenke meg å jobbe innenfor, og jeg har hele tiden valgt studier basert på hva jeg interesserer meg for noe jeg synes er viktig. Min masteroppgave (som kun ble levert inn for et par uker siden) handler om flyktningkrisen som fremdeles foregår i Europa, et felt jeg synes er veldig interessant, så det blir spennende å se hvor jeg ender opp.