Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

- Det lokale perspektivet blir kombinert med globale tendenser og utvikling.

Jeg føler meg bedre rustet etter en tverrfaglig master, kanskje spesielt ettersom etikk blir en større og større del av religionsfaget i skolen.

Elin Berggreen

Student

  • Navn: Elin Berggreen
  • Studier: Master i Religion, filosofi og samfunn (uteksaminert 2021)
  • Hjemsted: Sotra

Hvorfor valgte du studiet?

Jeg valgte studiet fordi jeg alltid har vært interessert i religion og livssyn, ettersom dette er noe som angår alle mennesker i verden. Alle har et livssyn, enten det er religiøst eller sekulært. Jeg ønsket derfor å lære mer om hvordan andre mennesker ser på livet og verden. Jo eldre jeg har blitt har jeg innsett at dette er en viktig kunnskap å i møtet med andre. Jeg vil bli lærer og ønsket å ha et hovedfag som krever delaktighet og mye refleksjon blant elever i undervisningen.

Etter en bachelorgrad ville jeg bygge på med en master fordi det kreves for å bli lærer. Jeg hadde i utgangspunktet tenkt til å ta masteren i en annen by, men endte opp med å ta også denne ved UiA i Kristiansand. Dette er jeg glad for nå.

Hva lærer du?

Etter mastergraden sitter jeg igjen med kunnskap om ulike livssyn – både lokalt og globalt. Jeg syntes det var veldig interessant å studere om livssyn i Norge og lokalsamfunnet, og har nå blitt mye mer bevisst på det mangfoldet jeg lever i. Tenk bare på det mangfoldet som finnes i Kristiansand! Det lokale perspektivet blir også kombinert med globale tendenser og utvikling. Begge perspektivene er relevant i lærerjobben.

Masteren er tverrfaglig, som vil si at den kombinerer både religion og filosofi. Jeg føler meg bedre rustet etter en tverrfaglig master, kanskje spesielt ettersom etikk blir en større og større del av religionsfaget i skolen. På masternivå er studiene også noe mer enn en innføring; etikken anvendes teoretisk på forskjellige utfordringer i samfunnet. Man diskuterer for eksempel hva rettferdighet og tilgivelse er. Man føler at det man lærer faktisk kan brukes med elever i skolen!

UiA har også et sterkt didaktisk miljø. Jeg skrev en masteroppgave om ideer om samiske livssyn i lærerplaner og lærerbøker for ungdomstrinnet i religionsfaget. Det har gjort at jeg har kunnskap som kan direkte overføres til arbeid i skolen.

Hvordan er studiemiljøet?

Klassen er ganske liten, men det gir rom for god diskusjon samt tettere oppfølging fra forelesere. Det gjør også at man blir ekstra godt kjent med de andre studentene. At både religion-, filosofi-, og lektorstudenter er samlet i klassen bidrar i tillegg til et tverrfaglig miljø og at vi alle lærer mer av hverandre.

Hva vil du jobbe med når du er ferdig?

Etter studiene ønsker jeg å jobbe som lærer. Jeg tar nå et ekstra undervisningsfag og skal til høsten ta praktisk pedagogisk utdanning, slik at jeg kan undervise i religion, norsk og tysk.