Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

- Behov for økt kompetanse og bredere kunnskap om seksualitet

Jeg er interessert i sexologi som fagfelt, og er opptatt av at vi må se seksualitet og seksuell helse som en naturlig og uatskillelig del av det å være menneske.

Hanne Kalleberg

Tidligere student på Sexologi for helsearbeidere

Hvorfor valgte du studiet? 

Studievalget tok jeg på bakgrunn av interessen for sexologi som fagfelt. I tillegg fordi jeg er opptatt av at vi må se seksualitet og seksuell helse som en naturlig og uatskillelig del av det å være menneske. Jeg ble også motivert til å søke på utdanningen da jeg startet i min nåværende jobb som miljøterapeut for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Da ble jeg ble raskt oppmerksom på behovet for økt kompetanse og bredere kunnskap om seksualitet og seksuell helse i arbeid med denne brukergruppen, men også generelt i helsefaglig arbeid.   

Hva er det beste med studiet ditt?

Noe av det som gjorde studiet til en så god opplevelse for meg, var de fantastiske foreleserne. De er engasjerte og inkluderende, og de formidler det faglige på en spennende måte. Det settes av tid til spørsmål og innspill, og det føles trygt å delta i drøfting og å by på seg selv. Det er også en stor fordel at studentene kommer fra forskjellig akademisk bakgrunn og har ulik yrkeserfaring. Vi har mye vi kan lære av hverandres synspunkter og perspektiver.  

Vil du anbefale studiet ditt? 

Jeg vil absolutt anbefale denne videreutdanning til alle som jobber i helsefaglige yrker. Utdanningen gir mulighet til å tilegne seg grunnkunnskap som man kan ta med seg videre i arbeidslivet, og i livet generelt. For min del har dette introduksjonsstudiet inspirert meg til å ville fordype meg videre, og søke på sexologiutdanningen ved neste opptak.   

Vil du anbefale UiA? 

Det vil jeg helt klart! Universitetet i Agder har alt man måtte trenge som student.
Man har tilgang på ressurser og verktøy både på nett og på campus, og det finnes alltid ansatte som er klare for å hjelpe deg. I tillegg ble jeg imponert over fasilitetene på campus. Kantinen har imponerende utvalg, og bokhandelen er fin. Fellesarealene, som er store og åpne, oppleves både moderne og koselig. Der er det rikelig med sitteplasser dersom man ønsker å sitte i gruppe eller for seg selv å studere.

 

Tips til nye studenter 

  • Våg å delta aktivt i drøftinger og diskusjoner, og kom med innspill i gruppearbeid. Alle er der fordi de ønsker å lære, og vi har mye vi kan lære fra hverandre!
  • Sett deg godt inn i pensum og annen supplerende litteratur.  
  • Husk å reflektere over hvordan tilegnet kunnskap kan brukes etter endt studie underveis i læringsprosessen. Å drøfte med en medstudent eller kollega kan være fornuftig for å tidlige tenke over hvordan kunnskapen kan anvendes i arbeidslivet.
  • Og kanskje viktigst av alt – vær nysgjerrig! Ved å bevisst møte opp med en nysgjerrig og positiv innstilling, vil du både få mer glede av studiet og også få større læringsutbytte. Still spørsmål og vis at du ønsker å lære.