0
Hopp til hovedinnhold

– Attraktiv på arbeidsmarkedet med en tverrfaglig og allsidig utdanning

– Studiet gjør deg godt rustet til å starte i jobb fordi undervisningen ligger nært opp til hverdagen i det praktiske arbeidslivet.

Kaja Larsen

Industriell økonomi og teknologiledelse, master

Hvorfor valgte du UiA og indøk? Hvordan var studievalget ditt?
– Jeg tok bachelorgraden min på HiOA og jeg valgte indøk fordi jeg vil jobbe som prosjektleder. Jeg valgte UiA på grunn av et godt faglig rykte, også er det jo veldig idyllisk på Sørlandet om sommeren.

Hva lærer du?
– Vi lærer blant annet om prosjektledelse og prosjektplanlegging, verdikjeder, bedriftsøkonomi og Lean. Det er mye prosjektarbeid i grupper som er en nyttig erfaring før vi skal ut i arbeidslivet og må samarbeide med andre.

Hva har du lyst til å drive med når du er ferdig?
– Jeg har fått jobb som assisterende prosjektleder i et entreprenørselskap og kan bruke det jeg har lært på indøk når jeg begynner å jobbe. Da skal jeg blant annet bistå prosjektledelsen, slik at prosjektets målsetninger til kost, tid og kvalitet blir nådd.

Hvorfor bør man ta en master i indøk?
– Med en teknisk bachelorgrad og en master i indøk er du attraktiv på arbeidsmarkedet fordi du har en tverrfaglig og allsidig utdanning. Studiet gjør deg godt rustet til å starte i jobb fordi undervisningen ligger nært opp til hverdagen i det praktiske arbeidslivet.

Hvordan er studentlivet på UiA campus Grimstad?
– Det er et sosialt og inkluderende studentmiljø på UiA Grimstad. Indøk har en egen linjeforening som arrangerer sosiale eventer for indøk-studentene, men du kan også få verv i andre studentorganisasjoner og bli kjent med studenter fra de andre linjene på UiA. Jeg har hatt verv i Indøk-Sør, Grimstad Color Festival og Karrieredagen UiA Grimstad. 

Har du noen tips til kommende studenter? 
– I det tredje semesteret kan du søke om å dra på internship i Norge eller i utlandet. Jeg reiste til India og jobbet som intern i et norsk selskap i Mumbai i tillegg til å studere påIndian Institute of Technology Bombay. Det var et lærerikt og veldig spennende semester som samtidig ga et interessant bidrag til CV´en min. Jeg vil også anbefale å søke på verv. Verv er både sosialt og lærerikt og du viser en fremtidig arbeidsgiver at du evner å engasjere deg i andre ting enn kun det du studerer.