0
Hopp til hovedinnhold

Alltid noe å lære

UiA tilbyr et eldorado av studentaktiviteter og har høy kvalitet på undervisning og forelesere.

Kjetil Homme Berntsen

Group CAO, Brandsdal Group

Hvorfor valgte du ditt studieprogram?

Fra ungdomsskolealder har jeg vært interessert i hvordan selskaper skaper verdier og hva som er viktige bærebjelker for selskaper og samfunn for å skape økonomisk vekst. Da jeg begynte på UiA peilet jeg meg fort inn på bachelor i revisjon og regnskap som grunnlag for masteren i økonomi og administrasjon.
Ønsket var å få en utdannelse der jeg fikk faglig påfyll, inspirasjon og en god struktur for videre karriere. Masteren i økonomisk styring og prosjektledelse ga meg grunnlaget til å forstå hvordan selskapers økonomistyring fungerer og strategier blir laget, samt hvordan kunne ta riktige beslutninger. Etter et par års arbeid i EY ønsket jeg å ta master i regnskap og revisjon for å få ytterligere faglig påfyll. Siden jeg er en etablert sørlending på Sørlandet var det ypperlig at UiA tilbyr denne studieretningen i Kristiansand.

Hvordan var det å være student hos oss?

UiA tilbyr et eldorado av studentaktiviteter og har høy kvalitet på undervisning og forelesere. Jeg synes universitetet er gode til å tilrettelegge for at studentene blir den beste utgaven av seg selv og fremmer tanken om å skape en plattform for samarbeid og det å tenke nytt. Biblioteket var drømmestedet, der man kunne lese pensum og nyte en utrolig fin utsikt samtidig. Såfremt man var tidlig på plass, da.

"

 Å jobbe som revisor har et rykte på seg for å være kjedelig og ensidig, men jeg syns det er motsatt. Ingen dag er lik og det er alltid noe nytt man kan lære.

"

Hvordan var overgangen fra studier til jobb?

Da jeg begynte å jobbe var det en overgang i form av at man måtte lære seg hvordan man skulle jobbe, og ikke nødvendigvis å vite hva debit eller kredit var. Erfaringene fra UiA dannet et godt grunnlag for å tilegne seg kunnskap kjapt og arbeide systematisk. Jeg synes det var fantastisk å begynne å jobbe her på Sørlandet. Det å få betalt for å gjøre noe man synes er gøy er jo heller ikke verst!

Følte du at du stilte med gode kort i jobbsøknadsprosessen?

Til min første jobb søkte jeg revisjon hos alle de «fire store» og følte jeg stilte sterkt i prosessen med bakgrunnen fra UiA. Gjennom et godt grunnlag fra UiA, relativt høye karakterer og en deltidsjobb i 40-60% stilling hadde jeg forutsetningene på plass for å gjøre en god jobb. Etter en del år i revisjon gikk veien videre til nåværende jobb i Brandsdal Group, og bakgrunnen fra UiA og EY var viktige bidragsytere til at man ble vurdert som kvalifisert til jobben.

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

Da jeg jobbet innen revisjon, hjalp masteren i økonomisk styring og prosjektledelse meg til å forstå selskapers prosesser og verktøy for økonomisk styring. Masteren i regnskap og revisjon gjorde at jeg fikk enda mer kunnskap om regnskapsregler og revisjonsgjennomføringen. I tillegg var det fokus på reglene for regnskap og revisjon av større selskaper. Fra MRR-en har jeg tatt med meg det faglige som ligger til grunn for mange av vurderingene man må gjøre for å kvalitetssikre et årsregnskap eller en kvartalsrapport. Dette gjelder også for min nåværende jobb som konsernregnskapssjef i Brandsdal Group konsernet. I enda større grad enn med revisjon, knytter min nåværende jobb sammen både bachelor, master i økonomisk styring og prosjektledelse, og master i regnskap og revisjon. Man skal både være fagansvarlig for regnskap, samtidig som man skal utvikle økonomifunksjonen til å yte merverdi for selskapet.

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

Jeg har vært målrettet og bevisst på å levere godt i de jobbene jeg har hatt, samt behandle menneskene rundt meg på en respektabel måte. Det har også vært viktig å være en bidragsyter til kompetanseheving og ta til seg læring fra andre. Mitt motto i arbeidssammenheng er at sammen blir vi den beste utgaven av oss selv.

Har du noen tips til kommende eller nåværende studenter?

Mine beste tips er å studere flittig og oppnå gode akademiske resultater, men også å fokusere på noe annet ved siden av studiet. Jeg brukte tid på å jobbe, gjøre frivillig arbeid og å være i fysisk aktivitet. Dagen før eksamen tok jeg fri fra kl. 13 for å lade opp – bortsett fra når det var en dag mellom eksamenene, da.