Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Å engasjere meg gjør at jeg lærer nye ting, utvikler meg og får venner

Markedsføring og ledelse er et spennende, relevant og nyttig studie som gir meg muligheten til å ta nye steg.

Edvin Rygh Longva

Markedsføring og ledelse, bachelorprogram

 

Navn: Edvin Rygh Longva
Studieprogram: Markedsføring og ledelse, bachelorprogram
Stilling: Leder for gruppe av studentmentorer
Arbeidsgiver: Handelshøyskolen ved UiA

I løpet av bachelorstudiet i Markedsføring og ledelse har jeg hatt jobb som leder for en gruppe med studentmentorer, salgsambassadør for Svane Beds og jeg har hatt verv i studentforeningen Econa. Det angrer jeg ikke på!

Hvorfor valgte du studieprogrammet?

Siden jeg var liten, har jeg hatt interesse for mennesker og økonomi. Da jeg hadde markedsføring som valgfag på videregående vokste interessen, og valget om å studere markedsføring var lett. Jeg følte at dette fagområdet passet godt til interessene mine, gjennom å kombinere menneskelig atferd og økonomi. Valget falt på UiA på bakgrunn av Handelshøyskolen sine gode sertifiseringer. I ettertid er jeg veldig glad for at jeg valgte å flytte fra Oslo og prøve noe nytt. Ikke bare har jeg utviklet meg faglig, men også helt klart som person. Jeg er også veldig fornøyd med mulighetene som studiet i markedsføring og ledelse har brakt med seg.

 

Hvordan er studentlivet på UiA Campus Kristiansand?

Da jeg flyttet fra Oslo kjente jeg ingen i Kristiansand. Det endret seg fort som følge av at jeg valgte å engasjere meg i verv og idrettstilbud. I fadderuken ble jeg introdusert for Econa og fikk plass som styremedlem. Jeg er fremdeles med i Econa og er blitt nestleder på skolen. Fra studiestart valgte jeg også å engasjere meg i idrett og begynte på futsal ved KSI, noe som jeg synes var morsomt å holde på med. Året etter ville jeg prøve noe nytt og begynte derfor på lacrosse. Dette holder jeg fortsatt på med, som følge av det gode sosiale miljøet. Jeg opplever studentlivet på campus som utrolig godt. Det er alltid kjentfolk som er villig til å ta en kaffe, gå ned i kantina å spise eller diskutere fagstoff.

 

Hvordan er det å kombinere jobb/verv og studiet?

Jeg er en person som i utgangspunktet liker å holde på med ulike ting. Derfor har jeg valgt å engasjere meg i flere verv, idrett, studier og jobber. I løpet av bacheloren har jeg jobbet som Brand Ambassador, kundebehandler, salgsambassadør og Studentmentor. I tillegg til jobb har jeg valgt å engasjere med frivillig i Econa som styremedlem, økonomiansvarlig og nestleder og har vært studentrepresentant i studentparlamentet for Handelshøyskolen ved UiA. Ved siden av jobb og verv, har idretten ført til mye glede og nye venner. Alt i alt har jeg følt at verv, jobb og idrett ved siden av studier har ført til mer energi og motivasjon til å jobbe med studiene. Jeg har sett nytten av kunnskapen og brukt dette i praksis.

 

Hvilke oppgaver har du i jobben/vervet ditt?

Jeg har hatt en rekke ulike stillinger og verv. Som styremedlem i Econa har jeg arbeidet med organisering, planlegging og samhandling med resten av styret i å gjennomføre arrangementer, verving og arbeid for å beholde medlemmer. Som økonomiansvarlig arbeidet jeg med å utarbeide budsjett og regnskap for organisasjonen, og å ha kontroll over inntekter, prognoser og justeringer av budsjett. Nå er jeg nestleder og har et mer overordnet ansvar for organisasjonen, blant annet med planlegging, strategi, ansikt utad, organisering, koordinering, og med å verve og beholde medlemmer. Sammen med de andre i styret har jeg ansvar for 545 medlemmer på skolen.

Samtidig med at jeg har hatt verv, har jeg også hatt en rekke ulike stillinger på arbeidsplassene jeg har vært. Jeg begynte først som Brand Ambassador, der jeg promoterteen rekke kjente merkevarer, blant annet Philips. Videre har jeg arbeidet med kundeservice for Dagbladet og Cappelen Damm, og med salgsarbeid overfor eksisterende kunder av Dagbladet. Deretter jobbet jeg som leder for gruppen av studentmentorer på markedsføring og ledelse ved Handelshøyskolen på UiA. Vi i mentorgruppen jobbet med veiledning av studenter og utveksling av erfaringer, for å bidra til personlig utvikling og motivasjon hos studentene. Nå for øyeblikket jobber jeg med salg av Ekornes Beds-produkter hos Møbelringen. I all hovedsak liker jeg å jobbe med mennesker, noe som gjenspeiler seg i samtlige stillinger og verv jeg har valgt.

 

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben/vervet?

Selv føler jeg at kombinasjonen av alle verv og jobber jeg har hatt i løpet av bacheloren har gitt meg en bred kunnskap og forståelse gjennom praktisk anvendelse av teorier vi lærer på studiet. Jeg har gjennom Econa fått en dypere innsikt i Organisasjonsteori og Endringsledelse, Regnskap, Salg og Forhandling, og Markedsføring og Strategisk Ledelse. Som kundebehandler har jeg lært mye om effektiv kommunikasjon, spesielt rettet mot faget Consumer Behaviour. I stillingen som salgsrepresentant for Ekornes Beds har jeg brukt kunnskap fra i fagene Brand Management, Market Research og Rettslære for markedsførere. Gjennom å ha vært leder for studentmentorene på markedsføring har jeg fått et bredere perspektiv på studiet ettersom jeg har gitt både faglig og sosial støtte. Selv føler jeg at den viktigste kunnskapen jeg har fått gjennom utdanningen er å samarbeide med en rekke ulike personer og å lære meg å effektivt tilegne meg kunnskap.

 

Hva er målet ditt etter studiet?

Jeg har bestemt meg for å gå videre på master etter sommeren og er svært motivert for å gå dypere inn i fagstoff. Videre etter masterstudiet vil målet være å videreutvikle ferdigheter innen salg, ledelse og teknologi gjennom praksis i arbeidslivet. 

 

Har du noen tips til kommende studenter?

Først og fremst ville jeg fokusert på å finne et studie som du er motivert til å arbeide med. Den indre motivasjonen og interessen vil hjelpe deg i perioder når det er vanskeligere å fokusere på skolen. For min egen del synes jeg at nesten samtlige av fagene vi har er av stor nytte og finner stor motivasjon til å arbeide med fagene gjennom dette.

Mitt andre tips til deg som kommende student er å flytte til en ny by, helst der du ikke kjenner så mange. Det kan være litt mer krevende i starten, men jeg er sikker på at man til slutt ikke vil angre. Det har i mitt tilfelle ført til at jeg har møtt masse mennesker som har utfordret og utviklet meg. Selv er jeg helt sikker på at jeg har fått venner for livet noe som jeg ser på som det aller viktigste.