0
Hopp til hovedinnhold

UiA sentral i NHOs lederprogram

Summit er et lederprogram for lovende og ambisiøse ledere i privat og offentlig sektor som har lyst til å gjøre en forskjell for landsdelen. Fra høsten vil Handelshøyskolen ved UiA levere store deler av programinnholdet.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Fokus i kurset vil være på kompetanseheving av ledere omkring den praktiske ledelsesutøvelsen. Programmet er utarbeidet i henhold til anerkjente prinsipper i nyere implementeringsforskning og bygger på en medvirkningsbasert tilnærming til læring og utvikling.

Universitetslektor Inge Bergdal ved Handelshøyskolen ved UiA vil ha det faglige ansvaret for ledelseselementene i programmet, og vil gjennom fire samlinger setter fokus på personlighet, lederatferd, motivasjon og beslutningsprosesser. Gjennom samlingene vil lederne lære hvordan de kan bygge en verdibasert arbeidskultur som bidrar til arbeidsglede i egen organisasjon og hvordan de kan ivareta seg selv i lederrollen. I tillegg får de kunnskap om hvordan de kan arbeide konstruktivt med medarbeidere i prosesser som involverer ansettelse og nedbemanning.

Programmet har følgende læringsmål:

  • Lederen skal få innsikt i egen personlighet og erfare hvordan dette innvirker på egen lederatferd, egen motivasjon og beslutningsprosesser.
  • Lederen skal få innsikt i hvordan lederen kan bygge en verdibasert arbeidskultur som bidrar til arbeidsglede i egen organisasjon.
  • Lederen skal få innsikt i hvordan han/hun kan ivareta seg selv (egenomsorg) i lederrollen.
  • Lederen skal få kunnskap i hvordan de kan arbeide konstruktivt med medarbeidere i prosesser som involverer ansettelse og nedbemanning.

Send studiet på mail